söndag 3 oktober 2010

Om skolmaten på Lidingö

Just återkommen från en vetenskaplig konferens i Aten läser jag på Lidingö Tidnings löp och framsida att föräldraupproret leder till bättre skolmat. Det är givetvis mycket bra att föräldrar är engagerade och aktiverar sig i olika frågor. Och vi fritidspolitiker i Utbildningsnämndens M och FP-grupp har lyssnat och haft dialog.

Men utan att förhäva oss kan jag berätta att vi politiker - som ju är vanliga lidingöbor med vanligt arbete och ofta barn i förskola och skola - redan hade börjat det arbete som ledde fram till den nya upphandlingen. Den första upphandlingen skedde för fyra år sedan och efter den inledande perioden, som upplevdes mycket positivt, så kom det mer och mer negativa synpunkter. Från moderat synpunkt var det inte oviktigt att upphandlingen skett centralt, med mycket lite inflytande från verksamheterna. En utgångspunkt var därför att ge möjlighet till större inflytande för de enskilda skolorna och skolområdena. En annan utgångspunkt var behovet av att kunna följa upp att den överenskomna kvaliteten överensstämmer med det som levereras. Ytterligare en väsentlig utgångspunkt har givetvis varit föräldrarnas och barnens synpunkter - och skolpersonalens!

Jag vågar därför påstå att just därför att vi från politiskt håll redan dragit igång arbetet med att genom en ändrad upphandling öka skolmatens kvalitet så gick samarbetet med de aktiva föräldrarna mycket bra - och något egentligt "lobby-arbete" krävdes inte från deras sida eftersom vi redan var på väg åt det håll som de flesta önskade!

Därmed ska upphandlingsavdelnings insats, med Sinikka Suutari och Gunnar Jansson i spetsen, inte på något sätt förringas. Tillsammans med stadens kostexpert Anna Fritjofson har de gjort ett gediget arbete med utformning av hela upphandlingen samt utvärdering av de anbud som kommit in. Stort tack för ert arbete!

---

2 kommentarer:

Johan Grafström sa...

Bäste Lars.
När jag för ett år sedan tog kontakt med ordförande i kommunstyrelsen, tillika din partikamrat så viftade han bort frågan och var närmast besvärad över samtalet. Han menade att man i alla tider klagat på skolmaten och att kommunen var nöjd med nuvarande lösning. När vi ville överlämna namninsamlingen med 1861 namnunderskrifter till kommunen så upplystes vi av nämnd partikamrat att den saknade legitimitet och att ni inte ens ämnade ta emot den.

Jag menar inte att du inte engagerat dig i frågan, men att som du skriver "vi från politiskt håll redan dragit igång frågan" så tycker jag du handskas ovarsamt med historiebeskrivningen.

Gläds i stället åt att ni lyckats med konststycket att tillsammans med engagerade kommuninvånare och kompetenta tjänstemän göra en upphandling som har stor legitimitet och förankring. Det är en manifestation i demokrati som jag tror du har mer att vinna på istället för att försöka plocka billiga politiska poäng och plocka fjädrarna av kommunens tjänstemän.

Med vänliga hälsningar!

Johan Grafström
http://braskolmat.blogspot.com/
Twitter: @grafstrom

Lars Björndahl sa...

Bäste Johan!
Om du läser min blogg lite noggrannare så kan upptäcka att jag både lovordar aktiva och engagerade föräldrar och tjänstemännen som gjort ett mycket bra arbete. Du kommer med insinuationer om vad jag uttryckt som det inte finns täckning för.

Det är möjligt att Lidingö Tidning i sin artikel enbart förlitat sig på en källa som tror sig veta allt. I Utbildningsnämndens M+FP-grupp har vi följt utvecklingen av den nuvarande upphandlingen, diskuterat och arbetat för förbättringar - inte minst tydligare inriktning på kvalitet och mer inflytande för de olika verksamheterna. Och det engagemanget och arbetet började tidigt i mandatperioden.

Det är en billig poäng att försöka utmåla lokalpolitiker som odemokratiska, ohörsamma och allmänt ovarsamma "med historieskrivningen". Jag har i min blogg inte uttryckt mig nedlåtande om någon grupp eller person. Med försåtlig citering och nedlåtande omdömen försöker du misstänkliggöra mig. Det är inte en manifestation i praktisk demokrati.

Du skickade din kommentar i går eftermiddag och eftersom jag är en ganska vanlig förvärvsarbetande förälder med politik som en fritidssysselsättning har jag inte kunnat bemöta din kommentar förrän nu. Att jag inte släpper fram kommentarer utan granskning beror på de synnerligen osakliga och odemokratiska kommentarer jag fått när jag kritiserat Sverigedemokraterna och deras syn på många av våra medmänniskor.