fredag 1 oktober 2010

S kan inte vänta, men varför ska eleverna vänta?

I årets val var S huvudbudskap "Vi kan inte vänta". Men vid tisdagens sammanträde yrkade S ledamot Charlotta Huldt-Ramberg på återremiss av hela skolmatsupphandlingen. Av hennes inlägg i diskussionen föreföll det som att hon framför allt var missnöjd med att Sodexo inte lagt något bud, vilket Sodexo förklarat i ett brev till Lidingö Stad.

Sodexo vänder sig mot att Lidingö Stad ställer krav på kvaliteten:

- En högre andel ekologiska inköp.
- Att utesluta jästextrakt som finns i de flesta buljonger, kryddblandningar och i en stor del av det
sortiment som finns för storhushåll påverkar råvarukostnaden med ca 5%. Det är en signifkant
merkostnad för Lidingö stad avseende den upphandlade tjänsten för en tillsats som i vissa forum är
ifrågasatt, dock inte hos Livsmedelsverket.
- Att laga mat från grunden när det inte finns utrustning i alla kök idag. Att investera i ett stekbord
innebär i sig ingen relativt hög kostnad. Däremot finns det ingen plats att ställa stekbordet i de flesta
köken. Där det finns plats kan ombyggnad av ventilationen vara nödvändig för att man ska få
använda stekbordet. Ombyggnad av ventilation är betydligt dyrare.
- Alla förskolebarn ska ha en frukt efter lunchen varje dag.
- Färskt bröd bör serveras till maten varje dag på skolorna.

Dessutom vänder man sig emot att avvikelser från de uppställda kvalitetskraven och de kvalitetsutfästelser entreprenören vunnit entreprenaden med kan innebära skadeståndsanspråk - dvs att avtalsbrott ska kosta.

S ville skjuta upp skolmatsavtalet - och om möjligt förlänga nuvarande avtal som många barn, elever, föräldrar och lärare och annan skolpersonal uttryckt starkt missnöje med.
Vi kan inte vänta. Från årsskiftet ska det vara högre kvalitet i Lidingös skolmat!!

---

2 kommentarer:

Björn sa...

Det är självklart att köparen av en tjänst ska ställa krav på leverantören och sedan övervaka att kraven uppfylls.
Och ett avtal utan sanktion vid avtalsbrott är ett fint papper, dock inte användbart till mycket mer än att göra anteckningar på baksida...
(S) har onekligen en del att lära angående hur man ska hantera en upphandling för att få den tjänst man vill ha.

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo sa...

Sodexo välkomnar att Lidingö stad ställer krav på matens kvalitet. Kvalitetskraven är inte anledningen till att i vi inte lämnat något anbud i den senaste kostupphandlingen. Anledningen är att vi anser att förfrågningsunderlaget i denna upphandling har varit osedvanligt otydligt. Det kan till exempel ses genom att i denna upphandling har det inkommit 129 frågor, vilket är avsevärt många fler än brukligt. Denna otydlighet skapar diskussioner och tolkningar.

Vi har levererat mat till Lidingös skolor och äldreboenden under de senaste sex åren. Vi hade gärna sett ett fortsatt och utvecklat samarbetet av skol- och äldremat på Lidingö men vi tycker inte att det känns seriöst att lämna ett anbud utifrån gällande förfrågningsunderlag.