tisdag 30 november 2010

Kommunfullmäktige - andra dagen

Så var det dags för budgetfullmäktiges andra dag. Kvällen domineras i sin inledning av olika detaljplaner. En representant för Lidingöpartiet ifrågasatte (som vanligt) aspekter som redan genomgåtts i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Och beträffande planen med anknytning till Kyrkviken blev diskussionerna livliga - egentligen inte om planen i sig, eftersom majoriteten yrkade på återremiss för kompletteringar. I stället blev strandskyddet ytterligare en fråga och viss förvirring uppstod när det framkom önskemål om att lägga till ny yrkanden efter att diskussionen avslutats. Däremot gick planen för ridhuset igenom utan utdragna diskussioner.

---

Inga kommentarer: