tisdag 30 november 2010

Landstingsfullmäktige - inkallad att tjänstgöra

Idag hade jag blivit inkallad - för att tjänstgöra i Landstingsfullmäktige. Det är förste ersättarens intressanta lott att stå redo i kulissen för att fylla en plats så att ingen vakans uppstår. Ja, jag hade en vecka på mig för att förbereda mig, så det handlar inte om att ha ständig jour och beredskap.

Vad avhandlades då? Ska man döma av den tid som ägnades åt respektive ärende så var det den politiska organisationen respektive den finanspolitiska policyn.

Oppositionen var uppjagad över att organet för regionplanering avsågs bli förändrat. Att det nuvarande organet samlade långt ifrån alla kommuner i regionen sågs uppenbarligen inte som ett problem. Ilja Batljan (S) ville ha en ansökan till Regeringen om att göra om landstinget till en region. Men till sist beslöts den föreslagna organisationen.

Den andra stora frågan kom att gälla landstingets finanspolicy. Detta handlade om en uppdatering, främst vad gäller banker och placeringar. Men nu hakade vissa upp sig på en formulering om att man inte skulle placera i företag som har sin huvudsakliga verksamhet relaterat till främst krigsmaterial, alkohol, tobak eller sexindustri.
Dessutom blev det diskussioner om vilka internationella konventioner som skulle listas som godkända, trots att policyn klart säger att placering endast ska göras i företag som följer kraven i de internationella konventionser som Sverige har undertecknat. Det mest pikanta i denna historia är att dessa delar inte ändrats i den aktuella omarbetningen och oppositionen hade inget svar på varför man i så fall inte tidigare reagerat. Till yttermera visso innebär ju texten att listan med namngivna konventioner bara är exempel. Tala om storm i ett vattenglas!

Andra ärenden, som till exempel månadsbokslut för september 2010 lades till handlingarna helt utan diskussion...

---

Inga kommentarer: