tisdag 7 december 2010

De som ingenting lärt och ingenting glömt...

Det sägs att när representanter för den franska adeln återvände efter revolutionen kom att benämnas "de som ingenting lärt och ingenting glömt". Det epitetet håller många socialdemokrater på att göra sig förtjänta av.

Förvisso har Mona Sahlin förklarat att hon kämpat hårt för en politik som hon inte trott på. Varför kämpade hon då? Svaret kan bara vara "för att återerövra makten".

I dagens SvD skriver Daniel Suhonen, chefredaktör för SSU:s tidskrift Tvärdrag, om Mona Sahlins misstag nu och tidigare. Resonemangen går i hög grad ut på "Bristen på handlag visar att bakom Sahlin finns ett gäng politiska tjänstemän och kommunikatörer som också måste gå nu. Deras bristande politiska fingertoppskänsla bäddade för valförlusten."

Suhonen är bara en av många "ledande" socialdemokrater som i allt väsentligt resonerar om socialdemokratins valnederlag utifrån maktperspektivet. Här ser man en oerhört väsentlig skillnad gentemot de nya moderaterna. Reinfeldt betonar alltid perspektivet "vad är invånarnas problem?". Socialdemokratin försökte utnyttja enskilda utsatta individer och grupper för att få makten, inte för att lösa problemen.

Det verkar alltså som om vi fram till S-kongressen i mars ska få höra förslag på olika metoder för att återerövra makten för socialdemokratin. Hittills har vi inte hört några allvarliga försök att identifiera problem och resonera kring rimliga lösningar.

Troligen är det senare ett väsentligt skäl till socialdemokratins snabba sönderfall: medan nya moderater diagnosticerar problem och föreslår medicin så argumenterar socialdemokratin mot medicinen utan att gå till botten med problemen.

---

Kent Persson, Kent Persson

PJ Anders Linder

---

Inga kommentarer: