måndag 6 december 2010

Engelsk-svensk Futuraskola i Dalénum

Det är värt att notera att Futuraskolan har öppet hus i Dalénum den 15 december för att presentera sin engelsk-svenska skola för årskurserna 6-9.
Det är dock inte helt öppet hus - föranmälan krävs (se skolans hemsida - länk ovan).

---

Inga kommentarer: