torsdag 9 december 2010

Fortsatt gammal skåpmat från vänsterkanten

I dagens Aftonblad läggs nya rökridåer om skolans kvalitet med anledning av PISA rapporten. Idéer om att det är resursfördelning som orsakar allt sämre resultat i de svenska skolorna presenteras som om de vore nya. När man är mer insatt verkar det mera som ICAs ompacketerade köttfärs: bäst-före-datum har gått ut för länge sedan!

Internationell forskning visar att generellt sett klarar sig elever i socioekonomiskt välsituerade områden bäst i skolan. Bland elever i socioekonomiskt eftersatta områden är det inte lika enkelt. Det finns exempel på skolor i sådana områden som har lika bra resultat som skolor i "bättre" områden. Den begåvade forskningen handlar då om att undersöka vad som skiljer dessa lyckade exempel från andra. Skillnaden är skolledningen och lärarna.

Sedan har vi svenska undersökningar där man undersökt olika kommuner med liknande socioekonomisk förutsättningar och funnit att socioekonomiska faktorer spelar mindre roll. Givetvis spelar även här skolledning och lärare en central roll, men även att centralstyrning och politisk inblandning inte hämmar den pedagogiska utvecklingen och professionens egen kraft att finna lösningar och förbättra resultaten.

För Lidingös del har vi länge arbetat för att skolpolitiken inte ska lägga sig i det professionen är bättre på, nämligen det pedagogiska arbetet. Politiken ska ange övergripande mål, anslå medel och följa upp!

Min egen slutsats är att Lidingös vision att vi ska Sveriges bästa skolor faktiskt är för tam. Med bakgrund av PISA-undersökningen borde vi ha visionen att vi ska leda den Svenska skolans utveckling mot en bättre internationell standard!

---

Aftonbladet, SvD

---

Inga kommentarer: