torsdag 2 december 2010

Märkligt om Torsviks förskola i Lidingö Tidning

Härförleden (i förra veckan tror jag det var) skrev Lidingö Tidning om kostnaderna för nybyggnationen av Torsviks Förskola. Man intervjuade Socialdemokraternas representant i Utbildningsnämnden och hon uppges ha uttryckt förvåning eller kanske till och med indignation över att Lidingö Stad inte utrett möjligheterna att bygga för halva kostnaden. Uttalandet är märkligt eftersom frågan först behandlades under våren och en enig nämnd återremïtterade ärendet till förvaltningen med just det uppdraget. På sammanträdet den 31 augusti redogjorde Utbildningsförvaltningen och Fastighetskontoret för att det inte fanns möjligheter att så radikalt sänka byggkostnaderna, dvs vad låg bakom de betydligt lägre kostnader man haft i andra kommuner i regionen. Det är alltså utrett att en sådan kostnadsreducering inte var möjlig i detta fall.

Förvisso var Socialdemokraternas representant inte närvarande när just detta ärende föredrogs och beslutades, men partiets ersättare tjänstgjorde och protokollet har justerats och skickats ut. Det är då mycket förvånande att komma med ett påstående om att utredningar inte gjorts. Jag tycker inte att det vittnar om ett seriöst arbete med utbildningsfrågor!

----

Inga kommentarer: