fredag 3 december 2010

Varför är det så lönsamt med friskolor?

Det är ju helt uppenbart att friskolor är en attraktiv handelsvara. Efter att det blev tillåtet att anordna undervisning i annat än offentlig regi var det ju många entusiastiska pedagoger och skolledare som startade egna verksamheter - oftast för att förverkliga egna visioner om bättre skolor. De senaste åren har dock många små enheter köpts upp av några allt större privata aktörer med investerare som skjuter till medel.

Som en reaktion på detta brukar politiker på vänsterkanten höja rösten om att det är dags att förbjuda, att det ska vara otillåtet att ta ut vinst ur fristående skolor. Socialdemokraterna har vacklat i frågan medan Alliansen har sträckt sig till att framföra ståndpunkten att så länge verksamheten inte får allvarlig kvalitetskritik så måste det vara tillåtet att ta ut vinst.

Medan socialister ser lagstiftning och förbud som vägen att råda bot på de flesta negativa sidor så är det en tröst att Alliansen försöker tänka djupare.
Frågan som kvarstår är ändå: Varför är det så lönsamt med friskolor?
Socialisterna verkar anse sig kunna besvara frågan med att friskolorna sänker kvaliteten på allting.

Den fråga som de inte besvarar är varför familjer - föräldrar och barn - i så fall överhuvudtaget efterfrågar friskolor.

Kan det finnas kvaliteter som inte räknas bara i kvadratmeter gymnastiksal per barn eller procenten formellt kompetenta lärare? Kan det vara ett engagemang som entusiasmerar lärarkollegiet och eleverna? Kan det vara så att sådana faktorer för många familjer väger tyngre än kvoter och nyckeltal? Den viktiga frågan är då hur går det med detta när grundarna säljer till en stor koncern?

Den grundläggande frågan man måste ställa sig är varför kostnadsbilden är så olika i de kommunala respektive fristående skolorna. Kan de kommunala enheterna förbättra sin kostnadsbild och samtidigt höja sin attraktionskraft genom entusiasm och engagemang? På Lidingö har vi erkänt bra kommunala skolor, men kostnadsbilden skiljer sig mellan de kommunala och fristående enheterna.

---

DN

---

Inga kommentarer: