tisdag 31 augusti 2010

Det bidde inte en tumme...

Som väntan på Godot... Eller skräddaren som lovade och lovade och till slut blev det inte ens en tummetott. Är det detta som hjärntrusten i vänsteroppositionen kommit fram till efter så lång tid...  I SvD analyserar Göran Eriksson vänsteroppostionens valmanifest:
 • det blir inga fler pappamånader med en rödgrön regering - trots att alla partier står för att införa mer tvång i detta system.
 • man vill sänka maxtaxan i förskolan - uppenbarligen för att försöka upprepa Göran Persson kupp i valrörelsen 1998.
 • ingen gemensam rättspolitik.
 • ingen gemensam migrationspolitik.
 • fortfarande inget definitivt besked om förmögenhetsskatten och om villor ska ingå i den.
 • man höjer ett antal skatter på klimat och miljö.
 • man inför en ny fastighetsskatt. 

Henrik Brors analyserar i DN bland annat:

 • de rödgröna ansluter sig till de borgerligas förslag om att halvera tjänstemomsen på restauranger och lovar att behålla ROT-avdraget hela den kommande mandatperioden.
 • lovar också att sänka maxtaxan i förskolan.
 • man accepterar drygt 90 procent av de skattesänkningar på uppåt 100 miljarder som den borgerliga regeringen genomfört.
 • Miljöpartiet har inte fått igenom stora delar av sina förslag om höjda klimatskatter, och man har tvingats gå med på att införa en ny förmögenhetsskatt.
 • att börja dra hem de svenska soldaterna från Aghanistan redan i början av nästa år
 • inga besked om ökad kvotering i föräldraförsäkringen
 • inget besked om den nya skatten på förmögna på 4 miljarder ska tas ut, om villor ska ingå. Miljöpartiet vill inte att villor ska ingå, medan Vänsterpartiet tycker att de ska ingå. Hur den nya skatten ska tas ut ska utredas efter valet.Var är visionerna? Var är politiken? Vad finns mer än desperat röstfiske?

---

Torbjörn Rosdahl, Kent Persson, Mats Gerdau, Thomas Böhlmark, Stefan J Eriksson, Roger Södervall

---

måndag 30 augusti 2010

20% av inkomsttagarna betalar 50% av all inkomstskatt

Av vänsteroppositionens vulgärpropagande får man lätt intrycket att de med de högsta inkomsterna knappast betalar skatt. Enligt en rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle som refereras i DN framgår det att den femtedel av befolkningen som har de högsta inkomsterna i landet betalar hälften av all inkomstskatt...

Ytterligare kommentarer är överflödiga!

---

Stefan J Eriksson, Edvin Alam, Kent Persson

---

lördag 28 augusti 2010

Vänsteroppositionens utrikespolitik: applåder från Nordkorea

I SvD rapporteras om en artikel av Fredrik Westerlund i magasinet Neo, där man frågat runt vad olika ambassader och intresseföreningar tycker om vänsteroppositionens ställningstagande att USA måste utrymma alla militära baser i andra länder:

"Men inte alla sågar förslaget. På Nordkoreas ambassad säger herr Pek (han heter bara det) att den amerikanska närvaron är huvudorsaken till det spända läget mellan Nord- och Sydkorea. Han hyllar det rödgröna initiativet:
– Det skulle naturligtvis bli en bra lösning på situationen på koreanska halvön. Närvaron av utländska styrkor på den södra delen av den koreanska halvön strider mot det koreanska folkets vilja. Om USA skulle dra sig tillbaka vore det till gagn för fred, frihet och återföreningen av ett oberoende Korea.

Daniel Uppström på Svensk-koreanska föreningen håller med:
– Ett amerikanskt tillbakadragande skulle innebära en avspänning och militär nedrustning på Koreahalvön. Svenskkoreanska föreningen är en del i den antiimperialistiska rörelsen och vi har därmed uppfattningen att alla imperialistiska länder, i synnerhet USA, ska tvingas att dra tillbaka sin militär i andra stater. Således är vi positiva till de rödgrönas krav."

En presstalesman för Urban Ahlin (S) har dock en helt annan åsikt enligt Fredrik Westerlund i magasinet Neo:

"alla jag hört av mig till har så långt, oavsett vad de tycker om ett krav på ett amerikanskt återtåg, varit tillmötesgående (faktiskt direkt trevliga) under våra samtal. Jag är därför på gott humör när jag hör av mig till Peder Palmstierna, pressekreterare hos utrikespolitiske talesmannen Urban Ahlin (S), för några sammanfattande kommentarer. Han blir dock arg i samma ögonblick som jag presenterar mitt ärende:
– Det finns inget sådant förslag. Det är en idiotfråga, en hype från Alliansen."

Fast om man går tillbaka till tidigare rapportering visar det sig att förslaget visst har lagts fram. Men det finns uppenbarligen delar av den Rödgrönröda röran som (S) inte vill kännas vid!

---

Duellen Reinfeldt - Sahlin: 1-0

Aftonbladets nät-omröstning om hur det gick i gårdagens radioduell mellan Reinfeldt och Sahlin talar sitt tydliga språk:


Vem gjorde bäst ifrån sig i radioduellen?
Ställningen just nu:
Mona Sahlin (S) (29.3%)
Fredrik Reinfeldt (M) (70.7 %)

Totalt har 29543 personer röstat.
Omröstningen startade 2010-08-27 16:08

SvD, DN

----

fredag 27 augusti 2010

(S) och verklighetsbilden

Det går stadigt neråt för (S) i opinionsmätningarna. Frenetiskt försöker Mona Sahlin och hennes medarbetare nöta in ett antal budskap som ska föra henne till Sagerska palatset:
 • Det är enbart ont, om "klyftorna" i samhället ökar
 • Alliansregeringen har ensam ansvaret för finanskrisen i Sverige (och världen också, verkar det)
 • Kvalitet i vård, förskola och skola mäts enbart i antal tjänster
 • Skattehöjningar ska bara drabba andra - som är så få att vi inte behöver bry oss

Lyckligtvis är uppenbarligen allmänheten mer verklighetsnära än ledningen för (S). Det framgick med ovanlig tydlighet i den granskning som gjordes i P1 i torsdags, där en hårt arbetande kvinna med avsevärda problem, inte minst i form av värkande leder, mycket taktfullt men lika tydligt yttrade sig om Mona Sahlins uppfattning om att knappast någon av alla sjukskrivna och sjukpensionerade kunde tänkas ha en reell arbetsförmåga kvar... Det var som HC Andersens saga om Kejsarens nya kläder, fast inte med ett barn utan en livserfaren hårt arbetande kvinna!

När gäller klyftor i samhället, så är det inte hållbart om vissa grupper får det sämre och sämre medan andra får det bättre. Men sanningen är ju att till allra största delen handlar det om att klyftor kan mycket väl öka om alla får det bättre. Dessutom är det ju så att om t ex förskollärare och barnskötare har samma lön - hur ska det "löna" sig för en barnskötare att anstränga sig och läsa in förskollärarkompetens? Lönespannet mellan LO-grupper och förskollärare/lärare/sköterskor är i många fall alldeles för litet - vilken uppmuntran är det till att skaffa sig mer utbildning? Det finns åtskilliga exempel där de små löneskillnaderna mellan grupper med olika lång utbildning innebär att individer med längre utbildning har lägre lön än andra med kortare utbildning.

Frågan om ansvaret för finanskrisen - och förnekandet att den alls påverkat Sverige kan väl bara försvaras av de mest inbitna och världsförnekande i vänsteroppositionen. Och trots detta är ju fler i sysselsättning nu än när Alliansregeringen tillträdde!

Åter frågan om kvalitet är det samma som antal tjänster. Förutom att det är fel, visar det på bristen på intellektuell kapacitet i den nuvarande S-ledningen, liksom i övriga rödgröna partier. Alliansregeringen har konkreta förslag medan vänsteroppositionen hittills nått fram till att föreslå fler tjänster. Är skolan till för lärarna eller för eleverna?

Skattehöjningar ska det bli, men speciellt S ger mycket oklara besked. Fastighetsskatten ska bara drabba dem som kan betala, och begränsningsreglerna som man tänker införa är jättebra, lovar man. Drygt 1 procent av alla fastigheter ska bara drabbas - men hur många fastigheter är det och hur mycket blir det per fastighet. Ett försiktigt överslag pekar mot 40.000 kr per fastighet om man ska få in de 4 miljarder kronor som man vill få in för att öka bidragen. Sedan vill man utreda om förmögenhetsskatt och fastighetsskatt inte ska ligga på varandra. Men om man då riskerar att låta fler individer behålla lite mer av sina pengar, då måste man ju ta in fler fastigheter, osv, osv. Beloppet man ska ta in har man ju satt till 4 miljarder. Dessutom fryser man bara beloppen/nivån i två år. Vad händer sedan, när man genom att gröpa ur arbetslinjen måste få in mer skatt? Är det någon som litar på att inte skatterna fortsätter att drabba fler? MP har ju deklarerat att man tycker att de som inte har råd att bo kvar ska flytta...

---

DN, DN, SvD

---

onsdag 25 augusti 2010

Kvalitet är mycket mer än barn/vuxen-kvot

Fortfarande inte några konkreta svar från vänsteroppositionen på Mats Gerdaus berättigade frågor om vad man har för planer för skolan.

Det enda konkreta är att man vill satsa på "kvaliteten" i skola och 'fritids' - men det enda man ser som "kvalitet" är i själva verket anställningar. Inget om rektorslyftet, lärarlyftet eller betydelsen av att låta professionen utvecklas.

I dagens intervju i morgonekot talade Mona Sahlin om att det inte skulle vara förbjudet med vinster i friskolor, men "det får inte vara en drivkraft". Hur ska man lagstifta om det? Vilka blir konsekvenserna?

Den stora skillnaden mellan Alliansen och vänsteroppositionen är alltså fortfarande att Alliansen analyserar problem i dagens Sverige, resonerar sig fram till lösningar och säkerställer finansiering. Vänsteroppositionen sätter upp fingret i luften för att känna vartåt opinionen kan tänkas blåsa, utlovar ett antal miljarder men har ingen specifik lösning på ett speciellt problem mer än att man hoppas att tillräckligt många väljare ska låta sig lockas av miljarderna.

Förvisso har Mona Sahlin nu sagt att skillnaden i beskattning mellan dem som arbetar och pensionärer inte ska minskas genom skattehöjningar utan genom skattesänkningar. Men Lars Ohly har ju upprepat att han inte riktigt delar den synen...

Fast å andra sidan ska ju skatterna höjas rejält för att betala alla bidragsökningar som utlovats, samt de mycket ospecificerade miljarder som utlovats. Men hur många låter sig luras av det ospecifika löftet att att skattehöjningarna bara ska betalas av de "rika"?? Bara drygt "1 %" av fastigheterna ska få höjd fastighetsskatt - hur många fastigheter är det fråga om? hur stort är totalantalet fastigheter? Och hur slår det i t ex Storstockholmsområdet. Inga andra besked än att bara de rikaste ska drabbas. Och om förmögenhetsskatten ska drabba dessa fastigheter har man ingen uppfattning om - det ska utredas efter valet vilken inställning vänsteroppositionen har. Fast vi har ju fått klart besked av MPs Mikaela Valtersson: de som inte har råd att bo kvar på grund av fastighets- och förmögenhetsskatt - "dom kan ju alltid sälja och flytta".

Bevare oss för en regering som saknar andra visioner än att invånarnas pengar egentligen är statens och kommunens, som saknar förmåga att analysera dagens problem i Sverige och formulera konkreta och finansierade lösningar.

Hela Sverige behöver Alliansen!!!

----

SvD, SvD, SvD, DN, DN, SR, DN

---

tisdag 24 augusti 2010

Om sanningen ska fram...

Till och med Aftonbladet har uppenbarligen börjat inse att socialdemokratins desperata och planlösa dubbelspel, personangrepp och flagranta lögner inte biter på större delen av väljarkåren - i varje fall på nyhetsplats, även om ledarsidorna fortfarande är helt trogna och okritiska. Kronofogden rapporterar att skuldökningen planar ut, vilket brukar anses vara ett tecken på att en kris är på väg att gå över. Det är då inte helt förvånande att en överväldigande majoritet av Aftonbladets nätläsare anser att de fått bättre ekonomi de senaste fyra åren. Men den socialdemokratiske partisekreteraren Ibrahim Baylan "berikar" valrörelsen med en uträkning vad familjen Reinfeldt "tjänat" på de fyra årens alliansregering. Det är alltså av snöd personlig vinning som Fredrik Reinfeldt blivit statsminister och Filippa Reinfeldt landstingsråd? Det verkar som om de S-märkta valstrategerna anser att man inte nog kan underskatta sina potentiella väljare!

Var är oppositionens konkreta förslag? Allt vi vet är att skatter ska höjas (vilka som ska drabbas av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt ska utredas eller avslöjas efter valet), men inte mycket mer. Stora summor ska läggas på att anställa fler inom förskola, skola och vård, men inte för konkreta åtgärder för att stärka kvaliteten. Vårdval Stockholm ska strypas och politikerna bestämma vilken vårdcentral man ska tillhöra.

Mats Gerdau har ställt en rad viktiga frågor till oppositionen om vilken skolpolitik man avser föra, men inga svar har kommit. Det beror nog på att ingen i vänsteroppositionen har något svar, eftersom man inte vet det. Kommer friskolor att vara tillåtna i framtiden? Kommer det att bli ett fortsatt lärarlyft och satsning på lärarna? - Knappast om vänsteroppositionen kommer till Makten!

---

Edvin Alam, Mina Moderata Karameller
Mats Gerdau:
1. Hur blir det med förskolan om de rödgröna vinner?
2. Hur blir det med betygen?
3. Vad ska hända med högskolan?
4. River ni upp gymnasiereformen?
5. Ska flumskolan tillbaka?
6. Får man vara duktig i den rödgröna skolan?
7. Vem ska gå i den rödgröna skolan?
8. Hur blir det med skolornas självständighet?
9. Ska ni höja skatten för lärare?
Snälla, snälla, snälla, svara

---

SvD

---

måndag 23 augusti 2010

Batljan ljuger om Vårdval Stockholm

På dagens Brännpunkt i SvD påstår Ilja Batljan (S):
"Data från Karolinska Institutets folkhälsoakademi (Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm, 2010:12) visar att det är medelklassen som är den riktigt stora förloraren på Moderaternas utformning av Vårdval Stockholm."

Är detta verkligen utredningens slutsatser? Så här skrivs i själva rapportens sammanfattning:
"De huvudsakliga resultaten från rapporten är följande:

 • Kostnadsökningarna inom Vårdval Stockholm har varit under kontroll. Det framgår även vid en jämförelse med andra landsting. Tillgänglighet och vårdutnyttjande av främst läkarbesök har ökat samtidigt med en produktivitetsökning på drygt 10 procent första året med reformen och knappt 3 procent året därpå. Med hänsyn till befolkningsökningen har kostnaden per invånare räknat i fasta priser minskat något.

 • Ökningen av prestationer har tillfallit alla åldersgrupper och har inte varit till nackdel för t.ex. de äldre. Fördelningen av de ökade prestationerna mellan kön visar inte några större skillnader. Samtidigt noteras ett positivt samband mellan produktivitet och patienternas bedömning av kvalitet. Den högre produktiviteten har således inte uppnåtts genom försämringar enligt patienternas bedömningar.

 • Den privata andelen husläkare fortsätter att öka. Nyetableringarna har ägt rum såväl i innerstaden som i förorter och inledningsvis har ingen koncentration av ägandet ägt rum. Det föreligger inga större skillnader i produktivitet mellan privata och offentliga enheter, däremot uppvisar icke-auktoriserade vårdgivare en lägre produktivitet. Dessa vårdgivare har äldre avtal, vilket visar på betydelsen av ändamålsenliga ersättningar och incitament.

 • De vårdtunga patientgrupperna uppvisar en större ökning av vårdutnyttjandet än genomsnittsbefolkningen, vilket tyder på att dessa inte diskriminerats. Patienter i områden med lägre inkomster har haft den största ökningen av läkarbesök, medan resursökningen till vårdgivare varit större i områden med hög inkomst. Områden med lägre inkomst erhåller dock även fortsättningsvis en större andel av resurserna.

 • Beträffande effekterna på andra vårdformer och medicinsk service har det inte noterats några större s.k. ”övervältringseffekter”. Tvärtom har primärvården ökat sin andel av öppenvården och utnyttjandet av medicinsk service minskat något. Beträffande läkemedel är det svårt att se om vårdvalet haft några effekter på förskrivningen.

Resultaten från de första åren visar att målsättningarna om tillgänglighet och ökad valfrihet kombinerat med en större mångfald har uppnåtts. Beträffande fördelningen har vårdtunga grupper och patienter i socioekonomiskt utsatta områden erhållit en ökad andel av vårdtjänsterna.Det finns dock behov av att se över ersättningssystemet med fokus på stora vårdbehov samt för koordinering med andra vårdformer. Resultaten i rapporten utgör grund för en långsiktig utvärdering av Vårdval Stockholm."

Denna gång lär väl inte Ilja Batljan få krypa till korset. Nu faller han ju in i Socialdemokraternas valstrategi: om sanningen inte passar politiken, strunta i sanningen.

Det är ganska uppenbart att Socialdemokratin och Ilja Batljan sitter fast i områdestänkande och att patienterna utgör en viss vårdcentrals egendom. Det innebär att de representanter för medelklassen som valt att gå till en primärvårdsinrättning som till exempel ligger nära arbetet på t ex Östermalm i Stockholm är missgynnade!

Alla Sveriges invånare förtjänar ett bättre öde än att styras av en Socialdemokrati som tappat fotfästet helt!

---

Stefan J Eriksson


---

söndag 22 augusti 2010

Valet handlar om välfärd eller höga skatter

Vi har ju redan bevittnat en desperat socialdemokrati som inte skyr några medel att smutskasta Alliansen. Fredrik Reinfeldt har försökt hålla en saklig ton i valrörelsen genom att tydliggöra att valet gäller "jobb eller bidrag". En annan tolkning är att valet gäller "välfärd eller höjda skatter". Det som ger Alliansen en sådan styrka är just att man inte ger avkall på välfärden utan sätter den i centrum för ambitionerna.

Arbetslinjen gäller därför att det är vägen till fortsatt, utvidgad och fördjupad välfärd. Ju fler som kan arbeta och försörja sig själva, desto bättre utrymme finns det för pensioner, vård, omsorg och skola. Därför är vänsteroppositionens idé att öka bidrag och motverka arbetslinjen i själva verket det största hotet mot välfärden.

Till detta kommer den samlade vänsteroppositionens oförmåga att analysera de verkliga problemen och formulera lösningar som kan bidra till att lösa problemen. Ser vi på skolan så har Alliansregeringen funnit en rad olika problem och formulerat lösningar. I de fall extra resurser krävs för nya aktiviteter är reformerna finansierade. Vänsteroppositionen har i princip bara hittat en lösning på alla problem: anställ fler lärare.

Likadant i sjukvården: 1 miljard för att anställa fler (främst undersköterskor får man förmoda, det brukar vanligen vara LO-grupper som nämns). Det senare löser till exempel inte Karolinska Sjukhusets problem med stängningar under sommaren: det finns inte kvalificerad personal att anställa för att överbrygga den ordinarie personalens lagliga och avtalsenliga rätt till sommarsemester.

Även om det ibland kan finnas behov av ökad personaltäthet, så vittnar vänsteroppositionens mycket förenklade förslag till lösning av dagens problem i välfärden på en oförmåga att dra slutsatser och utforma lösningar. Bara det är ett viktigt skäl för att vänsteroppositionen inte kan regera landet.

En annan viktig aspekt är den mycket vanligt förekommande avundsjukan. Om löneskillnader ökat så är det fel för att vissa fått mer ökade inkomster än andra - inte för att ökade löneskillnader med automatik innebär att de som fått mindre ökningar skulle fått det sämre. Ser man till ekonomisk forskning, så brukar ökade skillnader innebära att alla fått det bättre, men när det inte är lönespridning så stagnerar det för alla.

På motsvarande sätt kan man förundras över hur politiker inom vänsteroppositionen är emot att skolelever med goda förutsättningar och intresse skulle kunna få gå i "elitklasser". För idrottare går det an, för musiker finns det redan, men teoretiskt begåvade barn ska hållas tillbaka. Egentligen är det emot skollagen, som anger att undervisning ska ges efter vars och ens förmåga. Det brukar även vara ett på vänsterkanten populärt slaskargument att tala om "sorteringsskola" och segregation om man vill ge teoretiskt begåvade barn utmaningar och simulans anpassade till deras behov och intresse. Och bara för att skolan skulle ge större möjligheter till teoretiskt begåvade elever innebär inte att man ska eftersätta stödet till de elever som är i behov av extra stöd för att klara det mer grundläggande kunskapsinhämtandet. Att arbeta för att ALLA elever ska gå ut grundskolan med fullständig studieplan och godkända resultat ska inte komma i konflikt med rättmätig stimulans till andra elever. Men inom vänsteroppositionen odlas myten om att alla barn och elever måste ha exakt samma skolgång, annars är någon människa mindre värd.

Så förenklat ser inte vi moderater på våra medmänniskor.

---

SvD, SvD, DN,

---

Mats Gerdau, Kent Persson

---

fredag 20 augusti 2010

Mona Sahlins valtaktik - inte etik!

I TV idag citerade Mona Sahlin Fredrik Reinfeldt, men i överensstämmelse med den brist på etik ett allt desperatare ledargarnityr i S ger uttryck för var det ett medvetet felaktigt - och därmed oetiskt - citat. Reinfeldt sa "Sverige ska bli ett skatteparadis för låginkomsttagare"; Sahlin påstod att Reinfeldt sagt "Sverige ska bli ett skatteparadis". Att utelämna objektet - låginkomsttagarna - kan inte skyllas som ett misstag. Det är ett högst medvetet grepp - inte retoriskt, utan demagogiskt.

I dagens SvD påstår Sahlin att
"Under det senaste året har antalet anställda i skolan, vården och omsorgen minskat med ungefär 25000"

Men som Bjarne Grankvist påpekar, det var inte sant det heller, eftersom mer än hälften av dessa fortfarande arbetar inom skola, vård och omsorg, men med annan arbetsgivare än stat, kommun eller landsting.

Den fråga man måste ställa sig är ju: finns det överhuvudtaget någon sant i det som sägs från S-ledningen?

När vi - en grupp M-medlemmar - var på den Moderata valuptakten på Södersmalmstorg i lördags, blev vi intervjuade av Nordtyska radion. Efter intervjuerna kom vi fram till att Socialdemokratins enorma fall i opinionsundersökningar och Mona Sahlins oerhört låga förtroendesiffror i motsvarande undersökningar faktiskt inte kan bero på bara en person. Hela kretsen kring Sahlin visar inte på någon större kraft. Att partiledaren förfaller till rena osanningar, demagogiska trick och grova fel i statistik som skull stödja partiets program om den vore sann tyder på en pinsam kombination av inkompetens och desperation. Historien har tyvärr visat att det inte är alltid som tillräckligt många i befolkningen som genomskådare detta. Valutgången är inte alls klar - mycket arbete återstår för att inte även Sverige ska ledas av en grupp politiker som är beredda att ta till vad som helst för att vinna ett val.

---

SvD, SvD, SvD

---

torsdag 19 augusti 2010

Socialdemokratisk taktik - inte etik!

S tror inte själva på att deras förslag tål dagsljus. Fastighetsskatten ska tillbaka och ge ökade intäkter med 4 miljarder, men DU ska inte betala - det ska en icke definierad "förmögen" person göra. Det ska finnas begränsningsregler som gör att nästan ingen alls behöver betala. Men inte vågar S tala om hur dessa regler ska se ut, för då kan ju illvilliga motståndare och partipolitiskt opartiska organisationer kontrollera om det verkligen stämmer. Men om det nu är så bra, varför behöver man då frysa fastighetsskatten i två år. Och är det dagens avgift eller vänsteroppositionens ännu odefinierade fastighetsskatt som ska frysta i två år? Och om reglerna är så bra (om än okända), varför behöver skatten frysas i två år? Vad händer när de två åren har gått?

Historiskt har S alltid höjt skatten - för alla. Inte bara för ett litet okänt fåtal, utan rejält och för alla. Det kommer man att behöva göra nu också, när RUT-verksamhet ska lämna den vita ekonomin, butler ska betjäna i tunnelbanan och Stockholms offentliga toaletter ska bli könlösa.

Det är väl få som tror att S budskap att skatten på pensioner och lön ska lika innebär att någon skatt ska sänkas. Skärskåda vad företrädarna för S har sagt: skatten ska bli lika, inte absolut att skatt på pensioner ska sänkas.

Sådan är uppenbarligen socialismens ansikte i Sverige idag: folket tål inte sanningen, så håll den dold tills vi får makten!

----

SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, Thomas Böhlmark

---

Elever i Hersby Gymnasium får egna datorer

I kommer det efterlängtade tillkännagivandet: Elever i Hersby Gymnasium får egna datorer. I ett pressmeddelande från stadshuset:

"Alla som börjar i årskurs 1 på Hersby gymnasium får i år varsin skoldator. Med egna bärbara datorer ska utbildningen bli enklare, mer uppdaterad och samarbetet mellan lärare och elever öka.

Redan i dag är mycket av undervisningen på gymnasiet it-baserad och sker då med hjälp av skolans lånedatorer. Genom egna elevdatorer kommer värdefull lektionstid att kunna sparas in.

– Vi har nu installerat projektorer i alla klassrum och trådlöst nätverk i hela skolan så det ska vara lätt att visa material från datorerna, dela information och jobba uppkopplad, säger Erik Juntikka, rektor på Hersby.

Sedan en tid tillbaka använder gymnasiet en digital läroplattform som heter It´s Learning. Här kan lärare och elever bland annat dela material och kommunicera med varandra även utanför lektionstid. Kopierade kompendier har bytts ut mot pdf:er och wordfiler. Skrivuppgifter lämnas in och kan rättas digitalt. Kommunikationsvägarna har blivit fler och kortare, något som alla tjänar på.

Men för att det ska fungera riktigt bra behövs en dator med internetuppkoppling. Så nu får alla ettor varsin liten bärbar skoldator. De tio tum skärms stora datorerna får användas privat men är redan från början anpassade för skolarbete.

– Inga datorer kommer att ersätta de vanliga lektionerna, istället ska de skapa bättre förutsättningar för dem, säger Erik Juntikka.

– Många läroböcker blir snabbt inaktuella. Då passar det perfekt att kunna leta fräschare information på webben att komplettera med."

Utveckling av IT i skolan är en viktig del av den moderata skolpolitiken. Då handlar det inte bara om att alla elever ska ha tillgång till datorer, utan att det finns ett genomtänkt koncept där man drar nytta av modern teknik för att utveckla kunskapsförmedlingen – dvs undervisning och inlärning. Det är ett väsentligt initiativ från Hersby Gymnasium att i samarbete med stadens IT-avdelning sjösätta detta i full skala – fullt värdigt ett av Sveriges bästa gymnasier. Det pågår utveckling av IT i undervisningen i flera andra skolor på Lidingö och man kan därför förvänta sig en positiv utveckling för IT i skolan i Lidingö.

tisdag 17 augusti 2010

Lidingö bör vara med och pröva elitklasser!

Idag kom Regeringens förslag om att även ge en ärlig chans för elever med teoretiska talanger, oavsett om det är matematik, naturvetenskap eller till exempel språk. Socialdemokraterna drog givetvis igång klagosånger om "sorteringsskola" - men det är ju helt missvisande; det handlar ju om att göra det som skollagen kräver: undervisning anpassad till vars och ens behov och förmåga. Men vänsteroppositionen har ju fått för sig att utbildningskvalitet enbart är det samma som antal lärare...

Jag anser att Lidingö kan vara en alldeles utmärkt kommun att börja försöksverksamhet i. Alla Lidingös högstadieskolor kan nog tänkas stå i kö för att få vara med och förutsättningen är givetvis att resurser tillförs en sådan specialsatsning, så att den höga kvaliteten kvarstår i "den vanliga" skolan! Generellt är ju Lidingös skolor redan mycket bra i en nationell jämförelse. Det är inte heller otroligt att det finns ett tillräckligt underlag av både motiverade och begåvade elever - och mycket goda lärare finns det ju också!

---

SvD, SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet

---

Mats Gerdau, Mats Gerdau, Thomas Böhlmark, Edvin Alam

---

Busstrafiken till och från Ropsten måste bli bättre

Jag kandiderar till Landstinget därför att jag vill vara med om att utveckla regionen. Jag har också ett mångårigt intresse för kollektivtrafik och även mångårig erfarenhet av landstinget som vårdgivare och den administrativa apparat som vilar tungt över verksamheten.

En för Lidingöbor lika irriterande som obegriplig inställning från SL är att företaget inte tycks anse att det behövs bussar under sommarmånaderna. Förra veckan och än mer denna vecka går överfulla bussar från Ropsten och lämnar många passagerare kvar att vänta på nästa buss. Det verkar som om SL tror att alla Lidingöbor är skolelever eller lärare, att alla har semester från före midsommar till slutet av augusti.

Symtomatisk är att det som S har dragit upp som den STORA REFORMEN, är butlern som ska göra tjänster åt 100 T-baneresenärer åt gången. Man kanske ser att de ska pressa in passagerarna i bussarna på eftermiddagarna?

Stor heder åt Catharina Elmsäter-Svärd som på lördagens valupptakt vann gehör för begreppet "Vård och Tåg i tid". Jag kommer att arbeta för att även bussar ska gå i tid - och ha plats för passagerarna - när passagerarna behöver det.

Det är helt tydligt att många Lidingöbor känner sig tvingade att köra till Ropsten för att ha en rimlig resväg till och från Ropsten. Det krävs alltså en ordentlig uppryckning av busstrafiken eller utveckling av parkeringen för att inte fler och fler Lidingöbor ska bli tvingade att ta bilen in till stan!!

----

Catharina Elmsäter-Svärd, Paul Lindquist

---

Alliansen behövs också för miljöns skull

Miljöpartiet har ett miljötillvänt namn, men därutöver är partiet inte speciellt bra för miljön. Det ska vara ensidiga satsningar på kollektivtrafik och i synnerhet spårbunden sådan. Transporter till affärer i Stockholm ska ske i tunnelbanan under nätterna och nya köpcentra utanför städerna ska förbjudas. Lastbilstrafik ska få höjda kostnader - men hur man ska skilja på transporter som bara går på väg och sådana som går mellan järnvägsterminaler och avsändare respektive mottagare har man inte lyckats förklara. Det kanske ska vara de kommunala bussarna som kör varorna på nätterna?

När ska Miljöpartiets verklighetsfrämmande önskedrömmar utsättas för kritisk granskning av media? Eller är Maria Wetterstrands demagogi för hotfull för dåligt pålästa journalister?

---

SvD, SvD, DN

---

Tidigare bloggar:
Vart är miljöpartiet på väg?
Miljöpartiet och verkligheten - igen
Alliansens Stockholm - Europas Miljöhuvudstad
MP i sitt elfenbenstorn
Otroligt verklighetsfrämmande
Dom får väl sälja då!
MP och verkligheten - i två olika universum
Att lösa problem eller att låtsas lösa problem

---

måndag 16 augusti 2010

Vad vill S förutom att få makt?

Ju mer man hör av Socialdemokratins företrädare ställer man sig frågan - vad vill man egentligen? Vad säger man bara för att locka väljare? Finns det några andra visioner än suget efter makt??

Sjukförsäkringen - populär fråga att använda för att ge intryck av att S i Riksdagen haft några större invändningar. Nu framställs sjukföräkringsreformen som stupstock och att alla utförsäkrade på grund av sjukdom helt saknar arbetsförmåga. Talande var morgonens partiledarintervju med Göran Hägglund (KD) där journalisterna utan större kritisk granskning bara upprepade vänsterns vulgärargument mot reformen. Men all opartisk statistik visar att sjukpensionering i många fall har använts för att bli a med obehaglig arbetslöshetsstatistik. Hägglunds hållning att det är varje vuxens grundläggande plikt att försöka försörja sig själv är helt korrekt - inte minst därför att han upprepat påpekade att om lagar och föreskrifter felaktigt drabbar människor som på grund av sjukdom inte kan arbeta, då ska välfärden fungera för dem. Men för dem som kan försörja sig själva helt eller delvis, där finns den grundläggande skyldigheten.

Skolan - den senaste veckan har Ylva Johansson (S) sjösatt påstående som inte är korrekta och idag dessutom lovat att kommunerna ska "tvingas" ge extra resurser till skolor i områden som "har svåra förhållanden" (eller hur man nu uttryckte det). Det är samma överhetsattityd som präglar synen på sjukvården (se nedan): du är hänvisad till den skola som finns i ditt närområde; finns det negativa socioekonomiska faktorer i det området ska den skolan få extra anslag oavsett vilka elever som går i den skolan. På Lidingö och i många andra moderatledda kommuner får skolorna medel i form av ett och samma belopp för varje elev. På Lidingö har vi utöver detta medel som går till den skola baserat på varje enskild elev som behöver extra stöd. Det innebär att de ekonomiska resurserna kommer till den skola där eleven med det extra behovet går, inte till den skola politikerna bestämt ska ha pengar. Valfrihet mot politisk överhet!

När den i Sverige helt godkända gymnasieexamen IB först av Högskoleverket gavs en så låg prioritetsgrupp att ingen med IB-examen skulle kunna komma in på de mer konkurrensutsatta utbildningarna, då hördes inget från vänstern. Men när detta åtgärdats, då höjdes stridsropen att "nu får diplomatbarnen gräddfil in i svensk högskola" medan gymnasister med utländsk examen "stängs ute". Ren och skär opportunism, men Alliansregeringen var ju tidigt ute med att man ska se över de regler som gör att personer med äldre gymnasiebetyg får svårt att konkurrera i det nya systemet. Det som glömdes bort i den diskussionen var att det system som i stort sett rått från slutet av 70-talet har missgynnat studenter som söker högskola direkt från gymnasiet. En stor andel av de nyblivna studenterna måste ta relativt okvalificerade arbeten i några år för att bli kvalificerade för högre studier. Det är inte speciellt effektivt, varken för individerna eller för samhället!

Vårdval Stockholm - vänsteroppositionen har rasat och radat upp falska påståenden om utfallet av Vårdval Stockholm. Man kommer att stoppa den fria etableringsrätten som har givit många fler mottagningar inte minst i de södra förorterna. Men det väsentliga är att etableringarna sker där invånarna efterfrågar vård, inte där politikerna bestämt att de ska gå!


RUT har omvandlat en stor svart marknad till en växande vit marknad. En stor grupp kvinnor får riktiga arbeten och kommer in i "systemet" med pensioner. Varför är det så fel? Kanske för att det kastar en djup skugga över en sektor som Socialdemokratin accepterat som en skuggtillvaro utanför den svenska välfärden?


Sammantaget är den Socialdemokratiska demagogin inriktad på kverulans och opportunistiska försök att röstmaximera genom att i avsaknad av visioner och integritet blåsa upp myter och hålla förmenta orättvisor vid liv.

---
SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, SvD

---

Mats Gerdau, Thomas Böhlmark, Paul Lindquist, Edvin Alam

---

Tidigare bloggar:
Den Socialdemokratiska strategin
Vänsterattack mot välfärden
Hur ska friskolorna strypas, Mona Sahlin?
Dementimaskingen (S) är i full gång
Socialdemokraternas stora mål - men hur når man dit?
Att både ha kakan och äta den
Rätt sätt att sänka skatter för pensionärer
SAAB, (S) och hyckleriet
S-omvandlingen = trolleritricket som är bara luft

---

söndag 15 augusti 2010

Socialdemokratins moraliska nederlag

Mats Gerdau skriver mycket träffsäkert om hur Socialdemokratin i brist på egen politik har valt att smutskastningens väg:
"Socialdemokraterna presenterade igår en granskning av moderaternas (eller egentligen regeringens) skolpolitik. Den fick ingen som helst uppmärksamhet i media, så tunn och ovederhäftig är den. Följer samma spår som den sjukvårdsgranskning som Ylva Johansson presenterade förra veckan och som direkt motsades av professionen för lögner. Nu är Ylva Johansson ute i ogjort väder igen."

Mats genomgång av fakta - med hänvisning till de officiella källor som tagit fram statistiken - inger förtroende. Den socialdemokratiska desinformationen gör det inte.

Detta är väl än tydligare tecken på att Socialdemokratin har stigit ner från sin "tron" som samhällsbärande parti. Mona Sahlin brukar ensam få skulden för den Socialdemokratiska devalveringen, men om man tänker efter så kan inte en ensam person orsaka en så bred intellektuell och moralisk nedgång. Hela ledningsgruppen i S tycks sakna både visioner och personlig integritet.

---

SvD, SvD

---

Kent Persson, Paul Lindquist, Stefan J Eriksson

---

torsdag 12 augusti 2010

S - på väg in i en återvändsgränd

I dubbelbemärkelse synes S vara på väg in i en återvändsgränd. Dels handlar de politiska förslagen helt övervägande om att återvända till något som redan är passerat, dels visar S handlande på att man inte har några visioner och idéer om att gå framåt - förslagen leder bara till en återvändsgränd...

Det handlar om att inte riktigt veta vad man vill i alla stora frågor.

Ska skolan vara till för eleverna eller för att sysselsätta så många lärare som möjligt? Är barnens kunskapsinhämtande och utveckling viktigare än driftsformen?

Den "nya" satsningen på att minska arbetslösheten - är det bara praktikplatser och utbildningsplatser? Vill man inte göra något för att minska utslagningen på praktiska gymnasielinjer? Är det viktigare med intagningen av äldre till högskolan än att göra ett system som inte missgynnar YNGRE från att komma in på högskolan?

Hur ska man klara pensioner och sysselsättningsåtgärder när man gör det dyrare att anställa?

Det stämmer kusligt väl: framåt med Alliansen till spola tillbaka med Socialdemokraterna och deras samarbetspartners!!

---

SvD, SvD, DN, DN, DN

---

Edvin Alam, Thomas Böhlmark, Stefan J Eriksson, Kent Persson, Mats Gerdau, Ida Drougge

måndag 9 augusti 2010

Föräldrars rätt och ansvar

Folkpartiet är förvisso en allianssyster i Regering, Landsting och Koalitionspartner i Lidingö Stad, men med anledning av några utspel kan jag inte låta bli att ge uttryck för en viss förvåning.

I går förde Folkpartiledaren Jan Björklund åsikten att stökiga elevers föräldrar ska kunna tvingas sitta med i klassrummet. Det var tydliga batongtag: varje kommunal utbildningsnämnd skulle få rätt att tvinga föräldrar till skolan - mot viss ersättning för förlorad arbetsinkomst. Jag tycker inte att det är rätt ingång för att öka samarbetet mellan skola och familjer. Som så mycket annat där FP står ensamt i Alliansen så handlar om det förbud och maktutövning. Det för tankarna tillbaka till det folkparti som för några decennier sedan utmärkte sig just för förbud - en något smalspårig frikyrklig väg där begreppet liberal inte hade samma betydelse som i övriga samhället.

I dagens Expressen gör sig en ledarskribent till tolk för samma anti-liberala inställning med rötter i den "gamla" folkpartistiska traditionen. I detta fall rör det sig om att Vårdnadsbidraget är ett "Spisbidrag" och att föräldrar inte själva ska ha möjlighet att bestämma om hur omvårdnaden av barnen ska gå till, i varje fall om Expressen och Folkpartiet får råda.

Frågan är bara vilka väljare FP hoppas att vinna med denna inställning?

Givetvis är det föräldrarna som har ansvaret för barnens uppväxt, där utbildning är en av de centrala delarna. Men precis som med mobbning, så måste insatserna börja långt tidigare än när problemen exploderar. En ganska vanlig kommentar från skolpersonal är att det är just föräldrar till barn med svåra problem som det är svårast att etablera kontakt med. Där kommer det knappast att vara en fungerande metod att (till slut polishämtning?) tvinga föräldrar till skolan för att sitta som extravakter i klassrummet (för det var det Björklund målade upp). Nej, då är slaget förlorat (för eleven). Symptomen på oengagerade föräldrar lära visa sig långt innan 15-åringen är stökig på lektioner. Det är där skolan behöver utveckla arbetssätt som förebygger i stället för att bestraffa när det egentligen är för sent.

---

SvD, SvD, DN

Stefan J Eriksson

---

Tidigare bloggar:
Vårdnadsbidrag under attack
2 förskolor - 74 barn?
Fortsatt satsning på Lidingös unga

---

Vänsterns ologiska härdsmälta

I Dagens Nyheter proklamerar Vänsterpartiets Lars Ohly och Rossana Dinamarca att
"Skolan är en sedelpress för aggressiva aktiebolag"

De bevis man har för detta påstående är följande:
"Den svenska skolan har öppnat sig för en industri där aktiebolag berikar sig på elevernas och lärarnas bekostnad. Vänsterpartiet har tittat på årsredovisningar för 25 företag som driver fristående skolor i Sverige med sammanlagt omkring 60.000 elever. Genomgången visar att företagen gör stora vinster och använder olika upplägg för att föra över stora summor pengar från skolverksamhet till ägarna."

Det är inte ett alltför stort urval - räknar man på 12 årskullar à ca 100.000 barn så bör alltså totalantalet barn vara kring miljonen, så frågan är ju om det möjligen är ett inte helt slumpmässigt urval, utan ett valårsurval? Nu är ju Vänsterpartiet inte känt för att göra verklighetsnära analyser utan för att främst försöka rättfärdiga sina kortsiktiga socialistiska drömmerier med olika teoretiska termer. Det man glömmer med att ta med i den indignerade litanian är följande:

 • Förekomst av friskolor stimulerar inte bara eleverna i den egna skolan utan även näraliggande kommunala skolor.
 • Det är frivilligt att gå i fristående skolor - varför vill så många föräldrar att deras barn ska gå i dessa skolor om de nu avsiktligt går in för låg kvalitet?

I Aftonbladet verkar man på ledarplats gå i polemik med Vänsterpartiet genom att i rubriken proklamera att
"Skolan är inte en sedelpress"

Sedan fortsätter man med dimridåerna och dubbla ståndbpunkter:

"Skolan har, för att använda rubriken över Lars Ohlys och Rosanna Dinamarcas debattartikel i DN i går, blivit ”en sedelpress för aggressiva aktiebolag. ... Det är tyvärr ingen överdrift."

Om vinster i friskolesektorna skriver man:
"Vänsterpartiet vill bromsa denna utveckling. Det vill inte Socialdemokraterna, som lagt sig platt för Miljöpartiet och vägrar se hur friskolevurmen utmanar jämlikhetstanken. "

Så - jämlikheten hotas alltså av att fler "överklass"-föräldrar låter sina barn gå i skolor som utarmas kvalitativt genom orimliga besparingar och dålig kvalitet??

Men den springande punkten är väl vad som definieras som kvalitet! I vänsterpartiernas retorik förefaller det bara vara frågan om antalet anställda - inte hur väl eleverna utvecklas.

Givetvis ska inte dåligt skötta friskolor få kunna fortsätta; inte heller dåligt skötta kommunala skolor. Alliansregeringen satsar på skolans verkliga kvalitet, inte enbart på anställningsstatistik. Vänsteroppositionen förefaller inte ha tänkt ingenom sina argument: logiken lyser med sin frånvaro och splittringen är stor. Det enda man tycks vara överens om är att inte göra skolan bättre för barnen...

---

En viktig fråga man måste ställa sig är ju hur stora dessa "enorma" vinster är. Bara i Lidingö är hela budgeten för förskolor och skolor (kommunala och fristående/enskilda) ca 1 miljard kronor. Hur mycket är då 100-125 miljoner (500 miljoner under 4-5 år enligt Aftonbladet) för hela friskolesektorn (om siffran nu alla stämmer)? Vänsterpartiet anger att Pysslingen haft en vinst på ca 3.000 kr per barn och år. Pengersättningen till kommunala och enskilda förskolor i Lidingö ligger på över 100.000 kr per barn och år. Att Pysslingen uppger att man återinvesterar viftar V bort:
"Det är ett vanligt sätt att blanda bort korten. Alla vet att riskkapitalbolaget som äger Pysslingen inte gör det av ideella skäl."

---