onsdag 26 januari 2011

Alliansens skolpolitik är bra, men kan bli ännu bättre

Dagens SvD går Margareta Pålsson (M) i svaromålden tidigare artikeln av en rad barnexperter angående skolans teoretiska inriktning.

Även om jag till fullo delar Margarea Pålssons positiva syn på de oerhört kraftfulla förändringar som nu är på gång att genomföras tack vare Alliansregeringen och den moderata skolpolitiken, så svarar det inte riktigt på de aspekter som barnexperterna framförde.

Givetvis är det av mycket stor vikt för hela det svenska samhället att den svenska skolans elever når resultat i internationell toppklass. Men samtidigt som även elever som har lätt att nå dagens mål (som inte är så väldigt högt satta) enligt den nya skollagen har rätt att få stimulans och utmaningar för att utvecklas efter egna förutsättningar, så är det viktigt att inte glömma dem som inte har så lätt för teoretiska ämnen. Frågan är hur mycket stödinsatser som ska krävas, och vad det innebär för barn och ungdomar med motigheter när det gäller teoretiskt pluggande att ständigt vara beroende av sådana stödinsatser? Vad innebär det för självkänslan och självförtroendet att inte vara bra på något av egen kraft? Även om gymnasiet får två inriktningar, så verkar inte grundskolan i samma grad öppna för de elever som har svårt med pluggämnen att utveckla sina mer praktiska talanger.

Jag kan tänka mig in i situationen om jag själv gått i en skola där gymnastik varit helt förhärskande; jag sprang inte fort, kunde inte klättra i rep eller använda ringar, snubblade vid plinthopp och kunde inte göra kullerbyttor eller stå på händerna. Troligen hade massiva stödinsatser kunnat få mig att åtminstone göra vissa delar av detta men jag skulle alltid förblivit en medelmåtta på sin höjd. Hade jag inte haft teoriämnen att kompensera mig med så hade jag varit mycket olycklig i en skola inriktad på kroppsliga övningar.

Så även om Alliansens moderata skolpolitik i mångt och mycket är en helt enorm kursändring mot det bättre, så finns det delar som kan behöva utvecklas mer...

---

DN, Aftonbladet

---

Inga kommentarer: