torsdag 27 januari 2011

Glädjande om Lidingös ekonomi

I en preliminär rapport berättas om Lidingös ekonomi under förra året. Av ett totalt överskott på 130 miljoner kronor kommer knappt femtio som ett överskott från verksamheterna. Det som inför 2010 såg ut att bli ett minus på upp mot 80 miljoner (och gjorde en reviderad krisbudget nödvändig) har alltså blivit ett visst plus. Både hårt och lojalt arbete - med krismedvetenhet bland stadens medarbetare - ligger bakom liksom en mindre ökning av skatteintäkter samt regeringens extra anslag till kommunerna på grund av den ekonomiska krisen.

En intressant detalj är de kommunskattemedel som går från Lidingö till andra kommuner. Man skulle kunna uttrycka det så att Lidingö haft en skattesats på 17,31 medan övriga kommuner så att säga tagit ut 1,55 per intjänad hundralapp från lidingöborna!

En annan, i det långa loppet mycket viktig, faktor är att Lidingö Stad under flera år avsatt medel för pensioner. Generellt har landets kommuner avsatt ungefär 10% av de pengar som behövs för att betala ut pensioner. Lidingö har avsatt medel som motsvarar ungefär 91% av de pensioner staden kommer att behöva betala ut.


---

Paul Lindquist, Dagens Samhälle, Dagens Samhälle

Inga kommentarer: