söndag 23 januari 2011

Klokt om olika behov

I gårdagens SvD skrev en rad experter i ämnet barnmedicin en artikel om att Sverige idag inte erbjuder en skola för alla.
  • "Vi möter elever med dessa teoretiska svårigheter, men många har styrkor inom praktiska områden i stället. Deras situation präglas dock av de teoretiska kraven i skolan. För många blir så kallad ogiltig frånvaro den enda lösningen. Bristande självkänsla och uppgivenhet är snarast regel för dessa ungdomar. Man kan på goda grunder anta att här finns en viktig förklaring till ohälsa och arbetslöshet."

I inledningen kan man låta sig luras att det bara är ytterligare ett skall på mera resurser, dvs fler lärare. Men det blir sedan betydligt intressantare. Det ligger oerhört sprängkraft i resonemanget om vilka mål som ställs upp redan i grundskolan. I decennier har den sena socialdemokratins förakt för praktiska yrken hamrat på: du är ingenting om du inte har teoretisk utbildning, främst högskoleutbildning.

För att Sverige ska utvecklas i takt med omvärlden krävs att den uppväxande generationen skaffar sig kunskaper som är relevanta för framtida uppgifter. Skolan går mer och mer åt att lära ut grundkunskaper och metoder att skaffa information och värdera inhämtad information. Men bara för att teoretisk kunskapsutveckling är viktig för hela samhället får man inte förblindas och tro att ALLA ska ha hög teoretisk utbildning. Artikelförfattarna pekar på att det finns många barn och ungdomar som drabbas hårt av kraven på teoretiska färdigheter. Men i ett balanserat samhälle behövs både teoretiska och praktiska färdigheter. Det är hoppfullt  med Alliansregeringens starka ambition att satsa på lärlingsplatser.

Det är utmärkande att en "studievägledningsexpert" på Skolverket främst ser ett problem med att yrkesprogram i det nya gymnasiet inte med automatik ger högskolebehörighet. Utgångspunkten på Skolverket tycks fortfarande vara att utan högskolestudier är man inget värd. Dessutom bortser man från möjligheten att senare komplettera, något som borde vara lämpligt för yngre vuxna som till exempel genom yrkesarbete fått bättre självförtroende och då med hjälp av KomVux och liknande skulle kunna skaffa sig behörigheten när lusten att plugga kommit fram. Varför ska det som nu vara att en stor del av KomVux handlar om nyutexaminerade gymnasister som vill höja betyg?

Givetvis ska skolan satsa på att ge stöd till alla elever, efter var och ens behov. Men det gäller också att kraven - målen - är realistiska för den enskilda eleven. Även om samhället behöver många välutbildade invånare, så ska inte det inte innebära att man knäcker dem som inte är teoretiska lagda. Med det menas inte att någon skulle vara förbjuden att plugga t ex på grund av mätning av IQ, utan att det måste vara tillåtet med utbildningar som inte är så genomteoretiska. Ge ungdomarna större möjligheter att välja mindre teoretiska utbildningar och var generös mot dem som senare känner lust att utbilda sig vidare!

---

Expressen

Inga kommentarer: