måndag 31 januari 2011

Oacceptabelt att använda särskolan fel!

I dagens DN skriver Skolinspektionen tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket om kritik mot 30 kommuner som förefaller ha satt i system att använda särskolan som resurs för barn i behov av särskilt stöd. Eftersom särskolan har mycket tydliga definitioner av sin s.k. "personkrets" är det skrämmande att så många kommuner gjort så mycket misstag.

Särskolan ska ta hand om de barn som efter utförliga utredningar inte bedöms kunna tillgodogöra sig det den vanliga skolan kan ge. Det innebär att individen inte får vanliga slutbetyg och därför inte senare kan fortsätta den "vanliga" utbildningsvägen.

Därför är det alltså helt fel att placera barn som inte "tillhör personkretsen" i särskolan. De barnen har rätt till stöd i den vanliga skolan. Ibland kan det vara fråga om att erbjuda undervisning i "särskild undervisningsgrupp" - som inte är det samma som särskola, utan en undervisningsgrupp som omfattar den vanliga skolans läroplan, ger grund för grundskolekompetens osv.

Lidingö har valt att i sin skolpeng lägga in en del medel för barn i behov av särskilt stöd. Därutöver har alla skolor med lidingöbarn - fristående som kommunala - rätt att ansöka om extra medel när ytterligare stöd behövs för barn som har sådana behov. Förutom detta finns på Lidingö även "resursskolan" Ledvik som har en rad mycket olika undervisningsgrupper för ett 70-tal lidingöbarn ("bokstavsbarn", speciell språkutvecklingsträning och andra). Barn med dyslexi ska ges stöd i den ordinarie skolan och staden har speciella resurser i form av Skoldatateket med datorer laddade med program för träning och utbildade handledare som stöder lärarna i den vanliga skolan. I Högsätra finns även den "internationella klassen" dit nyanlända barn från andra länder kommer först för att få en bra start i svenska innan de kommer till en vanlig klass i någon av öns skolor.

Lidingö har alltså både en bra särskola - för dem den är avsedd - och en bra vanlig skola med olika former av stöd för barn med behov av särskilt stöd.

---

SvD

Skolinspektionens beslut kommun för kommun

Skolinspektionens granskning
- där brister i kommunernas utredningar är det värsta!

---

Inga kommentarer: