tisdag 18 januari 2011

Rapport från Landstingsfullmäktige - del 2

Den andra stora frågan gäller St Görans Sjukhus. Nu drivs St Göran av en privat vårdgivare på entreprenad.

Oppositionen är splittrad och otydlig. Vänsterpartiet är tydligast med att man vill att St Göran bara ska få drivas i Landstingets regi. All vård ska "ägas" av --- invånarna, inte av privata bolag. I övrigt uppfattar jag betydande dimridåer: Måste man verkligen upphandla i privat regi, kan man inte både upphandla och lägga bud på egenregi. Men under tidigare socialistisk majoritet lät man landstingssjukhus lägga underbud på verksamheter, som sedan kostade skattebetalarna massor, eftersom det lagda egenregi-budet inte täckte kostnaderna för den vård man lovat att ge.

Den effektivisering som St Göran som privat vårdgivare visat på har fått som följd att även Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset i mycket hög grad ökat sin effektivitet. Av den anledningen vill majoriteten i landstinget ha fortsatt drift av ett sjukhus i Stockholmsregionen i privat regi.

I debatten kom påståenden från oppositionen om att det skulle saknas kvalitetsundersökningar som omfattar St Görans sjukhus - ogrundade påståenden som lätt kunde motbevisas av Alliansens företrädare. En speciellt lågmärke utgörs av Ylva Norks (V) inlägg. Hon hänvisar till flera hundra publicerade vetenskapliga undersökningar som inte skulle visa att privat vård är bättre och mer effektiv än offentlig vård. Detta är ett typiskt fall av missbruk av vetenskap - eller i bästa fall - vårdslöshet med vetenskapliga undersökningar. Det intressanta är ju att två sjukhus i Stockholm blivit avsevärt mer effektiva efter att jämförelser med St Görans i privat regi börjat göras. De undersökningar som Nork refererar till rör knappast förhållanden vid privat respektive offentlig vård i Stockholms Läns Landsting. Man kan inte applicera studier hur som helst, som Nork gjorde.

För vänsterpartiet är patientmakt det samma som att "stockholmarna äger" sjukhusen. Men det blir ju inte patienterna som äger. Det vänsterpartiet envetet och ensidigt argumenterar för är inte patientmakt utan politikermakt.

---

Inga kommentarer: