onsdag 26 januari 2011

S kämpar emot valfriheten

När kampen om förändring eller ytterligare förstelning går som hetast i partiets topp så står i varje fall Lidingös Socialdemokrater kvar på samma ståndpunkt som tidigare. Man är så starkt emot valfrihet att man fortsätter att motsätta sig allt som har med den gemensamma gymnasieregionen att göra.

Vid gårdagens sammanträde i Utbildningsnämnden fattades beslut om att rekommendera Kommunstyrelsen att även efter den gymnasiereformens ikraftträdande i sommar tillämpa den gemensamma gymnasieregionens pengbelopp (nu något modifierade till den nya läroplanen för gymnasiet) för ersättning till andra kommuner inom regionen och till fristående gymnasier. Vilket skäl angav då S för att reservera sig? Jo, man vill att alla elever ska gå i närmaste skola. Den principen är viktigare än något annat, anser man. Om den principen då skulle tillämpas på Stockholms olika stadsdelar så kan alltså inte studiemotiverade ungdomar från Tensta och Rinkeby konkurrera med Östermalmsungdomar om de attraktiva utbildningsplatserna i Centrala Stockholm.

Uppenbarligen är de S-märkta politikerna så starkt för "närhetsprincipen" att ingen egentligen ska få söka sig till annan skola än den som ligger närmast. Det innebär bland annat ingen elev på Norra Lidingö skulle kunna tänka tanken att välja den föreslagna tekniska gymnasielinjen med inriktning mot design eftersom den ska ges av Gångsätra med ett samarbete med Carl Malmstenskolan (Linköpings Universitet).

Det är tur för ungdomarna att Socialdemokraternas inflytande i Lidingö och Stockholm är så litet....

---

Inga kommentarer: