onsdag 19 januari 2011

Trendbrott för (S)

In så att det går bättre i opinionssiffrorna. Men det är en principiellt viktig skillnad. Under 2010 sjönk opinionssiffrorna i takt med att Mona Sahlin och partiledningen kom i fokus i massmedia.

Efter valet har man konstaterat att bara 13% av de arbetande i Stockholms län röstade på (S) att hela taktiken mot RUT och för högre skatter var helt fel. Ilija Batljans frierier till Storstockholms invånare - där han försökte gå emot strömmen inom (S) hade ju en enormt kort halveringstid. Där behövdes ingen långtidsförvaring eftersom hans propåer effektivt slaktades av partiets företrädare på riksplanet.

Det nya är att (S) nu sjunker utan att Mona Sahlin visar sig i TV. Fast det vore orättvist att lägga skulden på Mona Sahlin - det är ju partiledningen som stått för en inriktning som åtskilliga nu säger var helt fel. Det opinionsmässiga problemet är ju att man utmålade Alliansens förslag som både ekonomiskt och moraliskt felaktiga, men nu gäller inte det längre. Det verkar som om allt fler potentiella S-röstar börjar inse med vilken inställning S går till val...

Som ersättare i Landstingsfullmäktige har jag nu vid en rad sammanträden haft möjlighet att på närmare håll lyssna på Ilija Batljans "retorik". Skulle han kunna vara räddningen för S? Knappast - snarare ett ganska säkert kort för fortsatt Alliansregering. Argumentationen som han genomgående för i Landstingsfullmäktige är inriktad på billiga poänger ofta helt utan eller med minimal saklig grund. I dagens SvD skriver han en brännpunktsartikel som i princip går ut på att Regeringens kömiljard är rent slöseri med medel och kommer i avslutningen fram till "Incitamenten att arbeta bort köerna måste ligga hos de verksamma i sjukvården – inte hos centralbyråkraterna." Men hur detta skall gå till är det tydligen säkrast att tiga still om. Problemen med definitionerna i det första kö-miljard-anslaget är väl kända och åtgärder har vidtagits.

Men om Batljan nu är så ivrig att spara på skattebetalarnas pengar, varför vill han då inte att revisionen i likhet med alla övriga verksamheter i landstinget ska åläggas att vara kostnadseffektiva? Varför ska revisionens anslag fortsätta att öka medan mängden verksamhet som ingår i revisionens uppgifter har minskat??

---


SvD
, SvD, SvD, DN, SvD

---

Inga kommentarer: