tisdag 15 februari 2011

Från S-fronten intet nytt

Rapporterna från S kriskommission ger ingen indikation om att nytänkande är på gång. Liksom i valrörelsen förefaller man inte egentligen ta till sig att massor av väljare inte har förtroende för den förda politiken. Liksom i valrörelsen försöker man föra två olika linjer samtidigt i ett desperat försök att förföra fler väljare. Nu dömer man ut den förda politiken, men föreslår samtidigt lika kraftfulla slag i luften som S gjorde genom hela valrörelsen. Ganska högtravande talar man om vad man är för:

  • Offensivt program för vidareutvecklad välfärd
  • Ökad konkurrenskraft
  • Dynamiskt arbetsliv
  • Högkvalitativ utbildning
  • Hållbar omställning
  • En öppnare partiorganisation
Men detta är knappast nytt - det mesta ställer väl en bred majoritet av Riksdagens partier sig bakom?

Det som saknas är hur man anser att man ska nå dessa mål. Därom sägs egentligen ingenting. Men det finns antydningar:

"När landets kommuner har veto när det gäller vindkraftverk, hur kan det komma sig att de inte har det när det gäller etableringen av nya skolor?"
Kommunala skolor, som inte har ekonomiskt vinstintresse ska alltså inte konkurrera med privata skolor med kvalitet utan genom kommunala monopol. Dessutom sitter man fast i tänkandet att om ett företag tar ut vinst, då är det inte kvalitet i verksamheten - och som en följd av det fokuserar man på vinstuttaget istället för som Alliansregeringen på att se till att kvaliteten tydliggörs.

"Vi ser att det behövs satsas pengar på järnväg, kvalitén på skolan är inte tillräckligt bra. Vi har en sjukförsäkring som är riktigt usel och arbetslöshetsförsäkring som också är väldigt usel."
Lösningen på alla problem är att satser mer pengar - det finns inga uttalade idéer om annat än att om det kostar mer så blir det bättre...

"I skattepolitiken bör man sträva efter en blocköverskridande uppgörelse, att man helt enkelt gör ett nytt försök med en skattereform, säger Ardalan Shekarabi."
Betyder detta att man accepterar att för ökad tillväxt och säkring av välfärden så måste det löna sig att arbeta eller innebär det att man menar att Alliansen ska gå med på skattehöjningar för att finansiera S utgiftshöjningar?

Lena Mellin i Aftonbladet tror att rapporten kan vara bra botemedel för att S ska veta vad man tycker efter det röd-grön-röda samarbetet. Måhända har hon rätt - men det ser väldigt bekant ut från vad S visade upp i valrörelsen: stora paroller med mycket lite substans förutom behovet av mer skattepengar.

Det är inte utan att man kommer att tänka på ett talesätt om dem ur adeln som återkom till Frankrike efter revolutionen: "de som ingenting glömt och ingenting lärt".

----

Thomas Böhlmark, Kent Persson

SvD, DN, DN, Aftonbladet

----

Inga kommentarer: