tisdag 8 februari 2011

Intryck från en kurs i landstingets arbete med hälso- och sjukvård

Idag var det konferens för sjukvårdsstyrelserna - en form av utbildning där olika tjänstemän i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gick igenom verksamheterna - vad man gör och vilken omfattning det är.

Den hospice-verksamhet som finns benämns numera för Palliativ slutenvård. Det finns idag 10 enheter i länet och omfattar totalt 194 Mkr. Utredning pågår för att tillåta vårdval. Det är i sammanhanget viktigt att inse att för att vara en vårdgivare som kan erbjuda Palliativ slutenvård, så krävs att huvudmannen är en godkänd vårdgivare som står under Socialstyrelsens tillsyn och lyder under Hälso- och Sjukvårslagen. Kommunens äldreomsorg lyder under Socialtjänstlagen...

Avancerad Sjukvård i hemmet (ASIH) tillhandahålls idag av 14 olika vårdgivare. På grund av kravet på närhet (kort tid att komma till patienten) så är det inte rimligt med flera olika vårdgivare i samma område - patienterna är så pass få att avstånden (och väntetiderna) skulle bli för omfattande om flera vårdgivare skulle spridas över flera områden.

Vårdval Stockholm:
kraftig ökning av tillgången till vård
ökning av vårdutnyttjandet hos vårdtunga grupper jfr genomsnittspopulationen
ökning av vårdutnytjandet har varit högst i socioekonomiskt tunga områden

Således stämmer inte oppositionens högljudda påståenden om att vården lagts ner i de södra förorterna för att koncentreras till Östermalm...

---

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kan du ordna med en länk som stödjer dina påståenden om vårdvalet?

Lars Björndahl sa...

Hej Anonym!
se följande blogginlägg där du kan se att "mina påståenden" uppenbarligen har stöd i revisorernas rapport såväl som i de fristående, vetenskapliga utvärderingar som gjorts. Var finns stödet för oppositionens påståenden?