söndag 13 februari 2011

Kvalitetsbrister i Sveriges valsystem

Förra årets val har avslöjat stora kvalitetsbrister i Sveriges valsystem. Förtidsröster har glömts bort, inte kommit fram i tid och vissa väljare har inte fått rösta därför att de "av misstag" bockats av utan att de röstat.

Valprövningsnämnden har fattat beslut om omval i Västra Götalandsregionen och i en del av kommunalvalet i Örebro. För de senare är det bara att hoppas att Kent Persson och hans samarbetspartners har välförtjänt framgång!

Uppenbart är ju att Valprövningsnämnden bara har uppdraget att avgöra om fel och misstag haft betydelse för valets utgång - om det kan ha påverkat mandatfördelningen. Därför avser jag inte att kritisera VPN för att man har mycket begränsade frågeställningar att besluta om.

Problemet ligger i att detta är det enda som görs. När man upptäcker ett fel eller misstag i sjukvården räcker det inte att bestämma sig för om patienten led skada eller ej. Dessutom ska man tänka efter hur man kan undvika att felet upprepas.

Med en motsvarande kvalitetssyn som inom sjukvården så skulle det, om en väljare nekas att rösta därför att funktionären bockat av fel person göras en undersökning:
1. Vad är orsaken (fel rad markerad, inte läst namn, personnummer, röstlängdsnummer korrekt?)
2. När man börjar förstå varför det blev fel: hur skulle man gjort för att felet INTE skulle uppstå
3. Sprida information om mekanismer för misstag och hur de kan undvikas, eventuellt genom att föreskrifter för valförrättning justeras.

Det svenska valsystemet borde söka ackreditering hos Swedac eller fråga Socialstyrelsen om råd hur verksamheter ska ta hand om erfarenheter av fel och misstag (s.k. avvikelsehantering) för att undvika upprepning. Sveriges demokrati behöver det.

---

SvD, DN, DN; Aftonbladet, Aftonbladet, Expressen, Expressen, Expressen

---

Inga kommentarer: