fredag 1 april 2011

Lidingöcentern och Lidingöpartiet vill avskeda skolmatspersonal

Vid Utbildningsnämndens sammanträde i februari var ett viktigt ärende den reviderade upphandlingen av skolmat. En stor majoritet ville fortsätta vägen till höjda krav på kvalitet medan två partier ville fördröja processen ytterligare.

Denna afton yrkade Centerpartiet, med stöd av Lidingöpartiet, på att ärendet skulle återremitteras. Centralt i det yrkandet var att man vill att ett tillagningskök ska lyftas ur matupphandlingen. Att ledningarna för de kommunala skolorna inte önskar återfå det direkta ledningsansvaret för livsmedelshantering spelade uppenbarligen ingen roll. Vi i majoriteten respekterar att den pedagogiska expertisen vill fokusera på det pedagogiska arbetet och överlåta åt experter på livsmedel att sköta skolmaten.

Det som är än mer skrämmande är att Lidingöcentern och Lidingöpartiet har inställningen att det föreslagna experimentet ska börja "från noll personal". I praktiken innebär det att all personal vid det utvalda skolköket avskedas så att ny personal kan handplockas. Detta är något helt annat än vid upphandling av entreprenad. Vid byte av entreprenör ska alla anställda erbjudas anställning hos den nya entreprenören, dvs ingen riskerar att bli avskedad.

Av de frågor som Lidingöcentern ställt och de svar som givits framgår klart att denna konsekvens inte kan ha undgått representanterna för Lidingöcentern och Lidingöpartiet. Vi i majoriteten avvisade därför yrkandet på återremiss av ärendet.

---