onsdag 9 februari 2011

På begäran från en intresserad läsare...

Det kom en kommentar till föregående blogginlägg:

Anonym har lämnat en ny kommentar till ditt inlägg "Intryck från en kurs i landstingets arbete med häl...":

Kan du ordna med en länk som stödjer dina påståenden om vårdvalet?


En så positiv förfrågan ska givetvis få ett fullständigt svar. En väsentlig del av den fristående, vetenskapliga utvärderingen har gjorts av Folkhälsoakademin vid Karolinska Institutet:
Rapport 2009
Rapport 2010


Denna utredning har utgjort en del av landstingsrevisorernas rapport från hösten 2010, där man i sammanfattningen kan läsa följande:

"Bilden som framkommit utifrån de utvärderingar och uppföljningar som
studerats och bedömts är att vårdvalet har inneburit positiva effekter för
patienterna.
Huvuddelen av utvärderingarna och uppföljningarna behandlar husläkarsystemet
och övriga delar av vårdvalet inom primärvården. Primärvårdens vårdval
var det som trädde i kraft först. Av vårdvalsområdena är patientströmmarna
störst där. Antal husläkarbesök har ökat kraftigt sedan vårdvalets införande.
Tillgängligheten för patienterna har ökat i form av antal utförare att välja
mellan och antal läkarbesök. Vårdtunga patienter inom husläkarsystemet har en
större ökning av vårdutnyttjandet. Patienter i områden med lägre inkomst
uppvisar den största ökningen av läkarbesök. Psykosociala insatser har ökat
och även besöken hos logopeder. Inom de flesta vårdvalsområden har nya
vårdgivare auktoriserats."


---

Inga kommentarer: