fredag 25 februari 2011

Sjukvårdsstyrelse Norr - (S) börjar delta i besluten

I veckan har det varit sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr - där man bereder beslut om ersättningsetableringar och auktorisering av nye vårdgivare. Det som var nytt vid sammanträdet i torsdags vara att skriftligen meddelade att man visserligen fortfarande är emot Vårdval Stockholm men att man inte längre avstår för att delta i beslutet.

En lite sarkastisk tolkning är att om S länge avstått från att delta i beslut (dvs varken har stött eller varit emot ett förslag) måste innebära att man vill göra rätt för såväl års- som sammanträdesarvode. Vänsterpartiet valde att fortsatt inte delta i beslut och Miljöpartiet var inte närvarande.

En annan spekulation kring varför S nu väljer att lämna passiviteten skulle ju kunna vara att man anar en framtid kursändring och redan nu vill försäkra sig om att inte behöva försvara att man varit helt passiv. Man kanske till och med börjat se att Vårdval är en framgång och inte vill stå med Svarte Petter...

Men det är ändå Alliansen som styr och även om det är viktigt med nya vårdgivare är ändå den mest angelägna uppgiften för Sjukvårdsstyrelse Norr att aktivt arbeta för att förbättra samarbetet mellan landsting och kommuner. Det kan handla om att utveckla rutiner för övergången mellan landstingets sjukvård till kommunens äldreomsorg. Konkret innebär det möten och diskussioner om vad som upplevs som problem. Samarbetesformer som utvecklats till väl fungerande system kan spridas från kommun till kommun.


---

Inga kommentarer: