torsdag 3 februari 2011

Sjukvårdsstyrelse Norr

Idag har jag varit med om mitt första sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr (SN). En mycket intressant upplevelse. I denna krets fattas beslut om auktorisering av vårgivare som vill verka inom Vårdval Stockholm, men även den äldre formen med vårdgivare med etableringsrätt och ersättning enligt den Nationella taxan. Dessa viktiga beslut fattas på grundval av förvaltningens utredning. En annan uppgift är att förmedla försäljning av etableringsrätter, även detta efter tjänstemännens omfattande genomgång av anbud så att alla krav enligt lagar och förordningar är uppfyllda.

Men detta är inte det jag uppfattar som det intressantaste SN har att göra. Det är istället det omfattande samarbetet mellan landstinget och kommunerna i norra länet. Fokus är att upptäcka och åtgärda problem som kan uppstå för patienter om kommuner och landsting har organisationer som inte fungerar på bästa sätt för patienterna. Regelbundna samordningsmöten ska ske mellan SN och den enskilda kommunerna. Vad fungerar bra? Vilka problem finns? Hur kan vi (kommun och landsting) få vård och omsorg att fungera bättre?

En spännande och utmanande uppgift.

Det blev inte det minsta sämre av att jag på förmiddagen varit med på Läkaresällskapets möte för sektionernas vetenskapliga sekreterare. Läkaresällskapet är en vetenskaplig förening som arbetar för att utveckla den medicinska vetenskapen i svensk sjukvård för patienternas bästa. Det är alltså inte läkarnas fackförening (som heter Läkarförbundet). Läkaresällskapet anordnar den Medicinska Riksstämman, vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg.

Huvudtemat för förmiddagens diskussion var hur sjukvårdens organisation sätter organisaitonen i högsätet och patienterna hamnar längst ner, med minst makt och inflytande. Det var konstruktiva tankar om att sätta patienterna högst, att ge dem makten och att se hela organisationen som ett stöd för patienten i vården. De som är närmast patienten har till uppgift att fokusera på patienten, andra "lager" ska ge stöd till dem närmast patienterna. Ett mycket annorlunda synsätt. Det var också slående att det kom kommentarer som att "det verkar ju som att vårdvalet politikerna försöker införa handlar just om att ge patienterna makten". Intrycket jag fick i denna vetenskaplig församling inom läkarskrået är att det kan utvecklas en stark vilja att vara med och ändra sjukvårdens organisation från den nuvarande, hierarkiska och utförar-orienterade till en patientfokuserad.

Jag fick en märklig känsla av att de två världarna jag rör mig mellan - medicinen och politiken - kanske ändå inte är så oförenliga som det ibland kan verka.

---

Inga kommentarer: