torsdag 10 februari 2011

Vårdval förlossning

Vissa förlossningsavdelningar är mer populära än andra. Det har lett till att man periodvis måste avvisa dem som är på väg att föda. Det är givetvis ingen bra situation - extra stress och besvikelse för de blivande föräldrarna. God service handlar både om att själva omhändertagande är bra, men också att förväntningarna på vilken service (och var) man ska få.

Därför är det bra att man nu inför ett system, där man försöker minska risken för att drabba gravida kvinnor och deras partners med en negativ överraskning precis före själva förlossningen. Med ett system där preliminär plats planeras några veckor i förväg finns bättre möjligheter för paren att sätta sig in i den aktuella kliniken i mera lugn och ro!

Desto mer förvånande är att representanter för "tredje" statsmakten - media - så kapitalt missbrukar sin position och basunerar ut att det fria valet ska slopas, som man gjorde i DN i går. Likartat lät det i ABC-nytt. Däremot visade TV4's Nyheter Stockholm en mer nyanserad bild. De två förstnmämnda medierna låter istället oppositionens kritik mot valfrihet bli något slags sanning: ett misslyckande när inte alla kan välja samma klinik samtidigt. Till detta kommer icke underbyggda beskyllningar om att kvaliteten brister vid de mindre populära klinikerna.

Att utveckla ett system så att "avvisningar" inte ska behöva göras när förlossningen har börjat är att höja kvaliteten och patientsäkerheten!

---

Läs även Paul Lindquist

---

Inga kommentarer: