lördag 19 februari 2011

Varför offrar S barnen?

I dagens SvD skriver Thomas Gür om hur hela den politiska vänstern hellre offrar barnen än kommunala skolor. Alla skolor är heliga - för att inte beröva kommunala skolor elevunderlag måste valfriheten slaktas. Så går tongångarna även här på Lidingö: både när det gäller förskola och förskola är det primära målet att de kommunala verksamheterna skyddas. Till och med den gemensamma regionala gymnasieregionen ratas av det skälet: konkurrensen antas blir för svår för ungdomar som bor nära populära gymnasiet.

Men den politiska vänsterns modell - att man bara får välja den skola som är närmast - innebär även att om många är missnöjda med en skola så sitter de fast i den skolan (om inte föräldrarna flyttar till upptagningsområdet för en bättre skola.

På motsvarande sätt målade den politiska vänstern upp att vårdnadsbidragets införande skulle leda till att barnen strömmade ur de kommunala förskolorna för att tas om hand av en förälder eller på annat sätt som föräldrarna ordnar. Vårdnadsbidraget skulle "utarma" den kommunala förskolan. Men så blev det inte. De flesta använder vårdnadsbidraget för att förlänga föräldraledigheten någon eller några månader, ofta för att överbrygga tiden fram till efter sommaren när det är lättare att få plats i en förskola som föräldrarna önskar.

I alla fall handlar det om att den politiska vänstern hellre försvarar sina politiska visioner om politisk styrning av befolkningen än om omsorg om de enskilda individerna.
Där finns en viktig anledning till socialdemokratins mångåriga kräftgång....

---

1 kommentar:

Anonym sa...

Just nu har måmga föräldrar problem med att välja skola åt sina barn. Föräldrarna förses med mängder information, ofta av osäkert värde. Varför skall exempelvis en gymnasieskola betona hur bra de är för att de har en idrottslinje? Är det för att tonårstjejerna skall kunna drömma om att få träffa nästa Zlatan eller är det för att ge nästa generation en bra start i livet. Vore det inte bättre att lämna ut lärarnas CV, presentera vad som hänt med nästa tidigare generationer av elever. Vad gör de som började på den aktuella skolan för fem år sedan? Vad gör de som började för tio år sedan? Detta skulle ge mycket bättre information om skolans positionering än alla modejippon som egentligen inte ger ungdomarna en framtid men bara för att en lärarkårs favorithobbies gjorts till skolämnen.