onsdag 23 februari 2011

Viktigt om forskning i Sverige

I dagens SvD skriver Hugo Lagercrantz om hur den nu utvecklade formen av anslagsfinansiering av såväl forskning som forskningstjänster leder till långsiktig utarmning av forskningen. Jag har tidigare resonerat om behovet av universiteten för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden och inte bara för att producera snabb lönsamma resultat.

Hugo Lagercrantz belyser även problematiken med att forskningsmedel nu i mycket hög grand kanaliseras till relativt få men etablerade forskningsändamål. Lagercrantz pekar på problemen med forskare som blir mindre självständiga och mer och mer beroende av stora anslagsgivare.

Detta är ett allvarligt problem för framtiden!

----

tidigare bloggar:
Vem bestämmer vad som är bäst forskning
Topp utan bredd - urvattning av svensk forskning
Forskning som ett medel att lyfta Sverige
Karolinska Institutet, forskning och byggnader

---

Inga kommentarer: