lördag 26 mars 2011

"Lidingö har Earth Hour varje dag"

På dagens Brännpunkt i SvD skriver Magnus Frantzell, vd för Belysningsbranschen kritiskt om tomma symbolhandlingar och frågar:

"När får vi se svenska politiker som använder Earth Hour-dagen för att berätta att de faktiskt investerat i modern belysning som minskar energiförbrukningen hela året?"

Svaret finns redan! Jenny Nilsson, ordf (M) i Tekniska nämnden i Lidingö har meddelat följande i ett pressmeddelande:

"- Klimatfrågan är global, men det är på det lokala planet som många av besluten tas för att reducera vår klimat- och miljöpåverkan. I Lidingö stad jobbar vi långsiktigt med energiproblematiken och tar den på största allvar. Varje dag gör vi insatser och fattar politiska beslut för att minska miljöbelastningen, framhäver Jenny Nilsson, ordförande i tekniska nämnden i Lidingö stad.

- Lidingö stad har valt att inte ansluta sig till detta evenemang. Men vi tror på idén att minska vår miljöbelastning och energiförbrukning. Som ordförande i tekniska nämnden i Lidingö stad ansvarar jag för den offentliga belysningen på ön. Runt om på våra vägar, torg och cykelbanor finns cirka 10500 ljuspunkter. Under 2010 satsade vi 6 miljoner kronor på att byta ut gamla lampor till nya och energieffektiva samtidigt som vi bytt ut gammal armatur. I år fortsätter vi detta miljöarbete och satsar 8 miljoner, preciserar Nilsson.

- Att byta ut gammal belysning är en miljösmart åtgärd. De nya lamporna och armaturen förbrukar enbart hälften så mycket energi som de gamla. Genom detta minskar vi vår miljöbelastning och vi sparar skattepengar. På så sätt innebär denna och flera andra miljöbesparande åtgärder att vi har Earth Hour varje dag på Lidingö, menar Nilsson."

---

Lidingömoderaterna, SvD, SvD, SvD, DN, DN

---

Inga kommentarer: