måndag 11 april 2011

Verklighetsanpassad skolstart bäst

Jag välkomnar utbildningsministerns beslut att skrinlägga planerna på flexibel skolstart. Det skulle knappast vara lösningen på den svenska skolans problem!

Nya Zeeland har lyfts fram som exempel, men ser man till den ålder det gäller så skulle det motsvara en flexibel övergång till den äldsta gruppen i barnomsorgen eller om tidigare övergång till förskoleklass.

Det finns då mycket viktigare och angelägnare frågor att lösa. Det är fastlagt att kompetens, entusiasm och ledarskap hos lärare och skolledningar är mest avgörande faktorerna för hur väl en skola fungerar.

Från lärarfackens sida påpekas att lärarlönerna är låga och lockar alltför få ambitiösa och kunniga individer. Från politiskt håll har det talats mycket om att höja lärarnas status och att belöna lärare som gör ett bra jobb!

Med den bakgrunden är det bråttom att få fram tydliga redskap för att mäta vad som är en bra lärare - mätverktyg som både den enskilda läraren och lärarens chef kan använda som stöd för individens utveckling och för löneutveckling. Men hur mäter man vad som utmärker in bra lärare?
- elevers betygsutveckling?
- resultat på nationella prov?
- elevers utvärderingar?
- deltagande i kurser, kompetenshöjande utbildning, doktorsexamen i fackämne?
- deltagande i sammanträden och uppfyllande av kontorsarbetstid på skolan?
- entusiasm och förmåga att stimulera eleverna?

---

SvD, SvD, DN, DN

---

Inga kommentarer: