tisdag 5 april 2011

Vilse i pannkakan - modernisering av S

I sitt linjetal slog Håkan Juholt fast att socialdemokratin har lösningarna på alla problem. Eller så försökte han i varje fall få omvärlden att tro det. Det handlade i varje fall inte om att göra som Moderaterna: lyssna på människor i vardagen och utifrån det perspektivet söka lösningar på människors problem. Nej, S under Juholt ska leva på myter, tex myten om att Alliansregeringen skapat en enorm barnfattigdom. Det handlar inte om att förstå vardagens problem utan att skapa valvinnande myter med hjälp av tendentiöst selekterad statistik eller ren och skär plakatpolitik. Frieriet som verkade utlova höjda pensioner devalverades inom några dygn - men det ger tydliga signaler om hur väl dynastin Juholt förbereder sina utspel...

I en nyhetssändning häromdagen sändes utdrag ur en intervju med Juholt där han förklarade att han i sitt linjetal dragit upp riktlinjerna för politiken och nu skulle den fyllas med innehåll. För mig lät det mer som en chefredaktör som i allmänna ordalag talade om vad tidningens olika sidor ska innehålla och överlämnar till medarbetarna att klippa ihop olika lokala nyheter och citat från konkurrenter för att fylla spalterna. Någon tydlig och konkret riktning fanns i varje fall inte i talet, mer än att Juholt inte vill göra som Alliansregeringen.

Flera har även påpekat diskrepansen mellan Juholts retorik om folkrörelsen där det inte finns någon VD, vilket skarpt kontrasterar mot de omfattande ommöbleringarna i partitopp och riksdagsgrupp. Det återstår att se om Juholt likt en envåldshärskare har sett till att omge sig med krafter med mindre strålglans och kompetens än härskaren själv.

---

Lotta Olsson, Moderaterna om barnfattigdom

DN, SvD, SvD, SvD

---

Inga kommentarer: