lördag 28 maj 2011

Behovet av vinst i privat verksamhet

I krampartade försök att smutsa ned både privat vård och privata skolor och förskolor brukar företrädare för olika socialistiska (inkl socialdemokratiska) fraktioner bedriva propaganda mot vinst i privat verksamhet.

I dagens SvD skriver Sanna Rayman kloka ord om detta:

"Föreställ dig att du i åratal har anlitat en och samma snickare för ett återkommande uppdrag. Du har alltid betalat för en dags arbete, för detta är tidsåtgången som snickaren i fråga har angett. Du har också alltid varit nöjd, men ett år får du likväl för dig att du ska testa en annan snickare.

Sagt och gjort, någon annan får göra jobbet – och fakturerar bara för en halv dag, samtidigt som han gör vinst.

Vem i detta exempel är det rimligt att bli arg på?"

I en artikel i DN intervjuas förre LO-ekonomen Dan Andersson:

"Dan Andersson, tidigare chefsekonom på LO, anser att vinstdiskussionen är enkelspårig:

– När Carl Bennets Getinge säljer en steriliseringsmaskin som gör samhällsnytta genom att färre dör i sjukhussjukan får han göra vinst på den. Varför skulle det vara moraliskt annorlunda med avkastning på själva vården?"

Detta är ju ovanligt insiktsfullt, men i det följande spårar det ur:

"Främsta problemet Dan Andersson ser är att när vården blir en marknad är risken stor att det påverkar etiken hos de vårdanställda. Ett exempel är att läkarna skriver ut antibiotika för att patienterna vill ha det när det för samhället i stort tvärtom är viktigt att vara återhållsam med sådana recept."

Överförskrivning av inte minst antibiotika finns även som problem i landstingsdriven vård. Viljan att vara patienten till lags hellre än "politikerna" eller andra makthavare inom vården är inte noll inom offentligt driven vård!

---

Ett annat sätt att se på vinst i offentliga entreprenader är ju frågan om varför privata alternativ kan gå med vinst där verksamhet i offentlig regi tidigare gått med underskott. I grunden innebär det att landsting och kommuner måste definiera mätbara kvalitetskrav. Om verksamheter i offentlig regi konkurrerar fritt med privata alternativ så borde de förra kunna offerera ett lägre pris eftersom det inte finns samma vinstkrav för ägarna...


---

Inga kommentarer: