måndag 30 maj 2011

Lidingöcentern svävar på målet om Lidingöbanan

Kommunfullmäktige har godkänt ett avtal med SL som innebär i huvudsak tre åtaganden från Lidingös sida:
(1) upprustning av gamla Lidingöbron
(2) investering i ett spårvagnståg
(3) upplåta mark för spårvagnsdepå och bussdepå.

När det nu visat sig att buss- och spårvagnsdepå inte ryms på den avsedda ytan så kräver Lidingöcentern från fullmäktiges talarstol att avtalets bokstav ska följas, dvs den praktiskt ogenomförbara samlokalisationen vid Dalenum.

Paul Lindquist (M) och Göran Tegnér (FP) ställde raka frågor om Lidingöcentern menar allvar med att motsätta sig en lösning av bussdepån gavs inga raka svar - bara att man hänvisar till att avtalet inte ger andra alternativ än en gemensam buss- och spårvagnsdepå. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Lidingöcentern är beredd att äventyra Lidingöbanans upprustning genom att kräva omförhandling av avtalet och antagligen att försöka förhindra en bussdepå i Stockby industriområde.

Lidingöpartiet och Miljöpartiet delar uppenbarligen inte Lidingöcenterns oklara ställningstagande. Det kan väl aldrig vara så att Lidingöcentern fortsätter att spela med opportunismen som sin huvudlinje...

---

Inga kommentarer: