söndag 29 maj 2011

Moderna myter

Myt definieras enligt Svenska Akademins Ordbok bland annat som:
"uppdiktad historia l. berättelse, fabel, dikt, legend; ofta ss. beteckning för ngt som icke existerar"

Trots att vi upplever vår moderna tid som upplyst och kritisk, faktabaserad och inte beroende av "auktoriteter" som anger "sanningen" så finns det en hel del som passar in som myt.

  • I dagens DN ifrågasätts myten om att den ekonomiska tillväxten är det främsta hotet mot mänskligheten. Bakom det förenklade resonemanget som lett fram till myten ligger beräkningen att med nuvarande energihushållning så räcker inte nuvarande tillgång till resurser för att ge alla invånare på jorden samma standard. Men teknisk utveckling och tillväxt behöver inte leda till katastrof. Inte minst därför är det väsentligt att det nya miljöpartiet - moderaterna - leder Sveriges väg i stället för det gamla Miljöpartiet som med ett undantag tycks se avveckling som den enda formen av utveckling som leder till ett hållbart samhälle
  • På dagens Brännpunkt i SvD hävdar talespersoner för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV), Sveriges Fredsråd och Feministiskt initiativ att Sverige måste avsluta sitt deltagande i insatserna i Libyen. Förvisso är alla krig förenade med svårt lidande och ska undvikas så långt det går. Men författarna till debattartikeln tar inte in hela bilden utan ägnar sig åt myten att alla diktatorer låter sig övertygas av resolutioner i FN och icke-vålds-aktioner. Den fråga som borde besvaras av artikelförfattarna är om det var fel av Storbritannien och Frankrike att förklara krig mot Tyskland i september 1939. Skulle de demokratiska delarna av Europa fortsatt att ge vika för Hitlers krav på expansion? Gadaffi vänder vapnen mot civilbefolkningen för att behålla makten. Ska han få döda den egna befolkningen utan att omvärlden reagerar?
  • Inte minst i samband med att dåvarande ordföranden för IMF greps för sexuella övergrepp har myten om att (a) män med makt missbrukar makten, framför allt genom att förgripa sig på kvinnor, och att (b) det är egenskapen man som utgör grunden för skulden. Gudrun Schyman är en förkämpe för att indela mänskligheten i kollektiv: offerkollektiven (kvinnor) och förtryckarkollektiv (män). Författaren Per Ström har kommit med invändningar mot de "feministiska" avarterna, men Schyman framhärdar i att roten till det onda ligger i det kollektiv som omhulda det patriarkala förtrycket. Det mest tragiska med det kollektivistiska synsättet är att det tar fokus från de verkliga orättvisor som finns i dagens samhälle - just därför att vänsterinspirerade indelning i kollektiv inte ger fungerande lösningar...


----

1 kommentar:

Anonym sa...

Myten om den ekonomiska tillväxten som ett hot mot mänskligheten är fabricerad av socialister som ser de globala framsteg som marknadsekonomin har skapat som ett hot mot sin ideologi. Sedan 1950-talet har vänstern pekat ut en rad olika naturresurser som sägs vara på upphällningen, allt för att motivera en framflyttning av politikens makt på marknadens bekostnad. I inget fall har dessa farhågor besannats, tvärtom har nästan alla utvinningsbara naturresurser successivt ökat till följd av teknikutvecklingen, nya fynd och den fria marknadens prismekanismer.

Artikeln "Seven doomsday myths about the environment" (se http://www.allbusiness.com/professional-scientific/scientific-research/485093-1.html) redogör för denna mytbildning på ett förtjänstfullt sätt.