måndag 23 maj 2011

Mycket snack och lite verkstad MP!

Jag hörde på P1:s intervju med MPs nya språkrör. Det var mycket snack men väldigt lite verkstad. Tydligast var att Fridolin och Romson tar avstånd från moderaterna - med argumentet att moderaterna står för att utförsäkra cancersjuka och för att motverka en hållbar utveckling genom att minska satsningarna på järnvägen. Det senare bygger enbart på att välja det år då ett extra stort bidrag gavs - då verkar det ju bli mindre. Men se tillbaka på hela den tid då gamla Miljöpartiet stödde S-regeringar och jämför!!

Detta sätt att argumentera tyder närmast på panik i MP-lägret: Moderaterna är inte bara det nya (och numera klart främsta) arbetarpartiet, utan även det nya miljöpartiet. Till skillnad från det gamla Miljöpartiet, som kännetecknas av en blandning av Sörgårdsidyll och allmänt bakåtsträvande, har de nya moderaterna vinnlagt sig om att söka konstruktiva och realistiska lösningar på dagens och framtidens problem. Medan gamla Miljöpartiet ropar på förbud mot bilar (och åker taxi på skattebetalarnas bekostnad) strävar nya moderaterna efter lösningar både för människorna i Sverige och för miljön. Visserligen säger Fridolin nu att han är för tillväxt. Men så länge detta inte kommer till konkret uttryck kan det bara ses som läpparnas bekännelse.

Med detta vill jag säga: gamla Miljöpartiets ambition att värna om miljön är mycket hedervärd. Den ambitionen delas av det nya miljöpartiet Moderaterna. Däremot anser jag inte att gamla Miljöpartiets förslag till lösningar är genomförbara - i flera fall till och med att de motverkar sitt syfte!

På Lidingö - Hälsans Ö - arbetar vi moderater tillsammans med FP och KD för långsiktigt sunda och miljöriktiga lösningar på dagens och framtidens problem.

---

SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, DN

---

Thomas Böhlmark

---

Inga kommentarer: