lördag 14 maj 2011

Skolkdebatten fortsätter...

Fortfarande cirkulerar skolkdebatten huruvida det är lämpligt eller ej att frånvaro utan giltigt skäl anges i terminsbetyg eller ej.

Några röster har höjts för att det inte är detta som ska vara fokus, dvs det får inte vara skolans enda åtgärd vid skolk att föra in det på terminsbetyget.

En mycket viktigare åtgärd är att skolorna redan samma dag som frånvaron uppkommer meddelar föräldrarna. Det kräver både att alla lärare har möjlighet, tid och ork att rapportera frånvaro och att skolan har metoder att meddela föräldrarna. Om skolan försöker men inte lyckas etablera kontakt med eleven och föräldrarna - vad hjälper det då att det kommer en notering i terminsbetyget?

Sanningen är ju den att det som är viktigast är att tidigt fånga upp elever som är "på glid". Även den omedelbara uppgiften är att få eleven att inte avvika från skolan så måste det även handla om att inte missa de elever som har behov av olika former av stöd för att inte avvika från skolan och riskera att hamna i ännu mer utanförskap: missbruk, arbetslöshet och kriminalitet!

Hur viktigt det än är att fånga upp dem som är på glid - hur mycket av resurserna går åt till detta? Blir det kontroller och kostnader därför att alla elever ska registreras varje lektion så att man missar dem som inte klarar skolarbetet. För som många nuvarande elever konstaterat: det borde vara resultaten som räknas - kunskaperna - inte bara antalet närvarotimmar. Slutsatsen är alltså skolan måste reagera när en elev inte når målen och börja avvika. Elever som klarar målen utgör inget problem eller riskgrupp. De som inte hänger med och börjar försvinna - det är där resurserna måste sättas in.

---

Maria Stockhaus blogg

---

SvD, SvD, DN

---

Inga kommentarer: