söndag 15 maj 2011

Storstockholm behöver fortsatt utveckling av trafikleder OCH kollektivtrafik

Vi som bor på Lidingö har visserligen lite svårigheter på väg ut från ön, men de senaste anläggningarna vid Lidingövägen ger ju ändå hopp för framtiden: anslutningen till Norra Länken kommer att göra passagen till övriga delar av regionens periferi bättre och avsevärt minska miljöbelastningen på bostäderna längs Valhallavägen. Det är mycket positivt.

Men även efter att man kan åka på Norra Länken till Essingeleden så är det bara en halv lösning. Stockholm har då bara en hästsko - en ofullständig ringled. Redan nu är det problem på Södra Länken och Essingeleden i rusningstid. En viktig orsak till detta är ju att detta är den enda vägen ut mot och tillbaka från de sydöstra förorterna. Redan förra året påpekade Paul Lindquist behovet av att börja planera för Österleden - den sträcka som ska fullborda ringleden runt Stockholms innerstad.

En sådan satsning - tillsammans med satsningar på utveckling av kollektivtrafiken - är nödvändiga för regionens utveckling. Både för bilismen och kollektivtrafiken är regionen i praktiken mycket avlång - med mycket långa avstånd mellan t ex Nacka och Lidingö trots att kommunerna ligger inom synhåll från varandra!

Själv bor jag på Lidingö och arbetar i Huddinge. Tidigare använde jag kollektiva färdmedel trots att restiden sällan understeg 75 minuter (jämfört med bilresans 40 minuter) - och inte allför sällan blev mer än 90 minuter. På grund av vinterns ishalka och ett ofrivillikt akutbesök i sjukvården har jag under våren varit tvungen att åka taxi. Stockholms trafikinfarkt är redan i full gång! Det är ju helt galet att trafiken måste in i centrala Stockholm för att sedan komma ut och nå de södra och - inte minst - de sydöstra delarna av regionen.

I samband med diskussionerna om Slussens framtida utformning sägs det ofta att privatbilismen inte måste passera Slussen. Det stämmer i princip, men det finns i praktiken alltför få alternativ innan en passage öster om Stockholms City är byggd.

Därmed inte sagt att kollektivtrafiken inte ska byggas ut. Det är också viktigt, men som moderat politiker med intresse både för kommunikation och miljö är det viktigt att inte ställa trafikslagen mot varandra. De kollektiva trafikmedlen kan inte lösa alla transportproblem. De kan främst fungera för att ordna transporter mellan "stora" arbetsplatser och bostadsområden. Men de löser inte alla transportbehov. Det är vanligt bland politiker i oppositionen att påstå att det räcker med kollektiva transportmedel, men det är personer som inte sett hela verkligheten för Storstockholms invånare!

---

SvD, DN

---

1 kommentar:

Tapani Juntunen sa...

Jag kan inte annat än hålla med om att det krävs både och, mer kollektivtrafik och nybyggnation av trafikleder. Känner inte till projektet österleden, men däremot Förbifart Stockholm, där oppositionen har strategi att allt kan lösas med kollektivtrafik.