måndag 30 maj 2011

Sverigedemokraterna visar upp sig

På dagens Brännpunkt i SvD skriver folkpartisten Carl B Hamilton om Sverigedemokraternas ställningstaganden i riksdagen. Att SD har gjort de enkla lösningarna till sin politik - enkla lösningar som inte är några lösningar - är ju väl känt. Men att partiet så öppet tar ställning mot mänskliga rättigheter och demokratiutveckling, den förvånar ändå:

"Sverige och EU bör stödja Ryssland i dess konflikter med sina grannar!
Margareta Sandstedt (SD) säger sålunda i EU-nämnden: 'När det gäller konflikter är det bra om vi har så goda relationer till Ryssland som möjligt. Är vi med och stöder [en försoningsprocess] när det gäller den här typen av länder kan det bli en ganska ansträngd relation till Ryssland. Det kan kanske bli litet instabilt. Vi anmäler avvikande mening på den här punkten.' "

"Sverige och EU bör motarbeta WTO och frihandel!
Sandstedt säger om ökad frihandel att 'baksidan är att skyddet för svenska arbetstagare, konsumenter och företag kan bli sämre i och med att förhandlingarna kan leda till att inhemsk produktion minskar. Då går vi mot ökad risk för arbetslöshet, och det är ju precis tvärtom mot vad vi vill ha'. "

"Stöd för mänskliga rättigheter bör underordnas kommersiella hänsyn!
'Vi måste faktiskt acceptera att det finns vissa kulturella skillnader mellan länderna. Ibland kanske vi måste acceptera det också för att kunna vinna vissa fördelar. Det handlar om att vi handlar med olja, mineraler och sådana saker. Vi har en avvikande mening på denna punkt!' "

---

Sammanfattningsvis står SD alltså för protektionism kombinerat med att Sverige ska akta sig för att hävda något som Rysslands nuvarande makthavare kan ogilla. Kanske vill man ha ett handelsavtal med Ryssland av det slag som Finland hade med Sovjetunionen efter andra världskriget?

---

Ställningstagandena visar tydligt att man varken är för Sverige eller demokrati!

---

Inga kommentarer: