fredag 3 juni 2011

Är Ohly och Holma okunniga eller ohederliga?

På dagens brännpunkt i SvD slår Vänsterpariets Lars Ohly och Siv Holma mynt av den otäcka bussolyckan vid Södermalmstorg i helgen. Innan olycksorsaken är utredd är Vänsterpartiets företrädare säkra på sin sak: det är privatiseringens fel.
"Kollektivtrafiken måste styras och kontrolleras av samhället. För det är bara då man kan garantera en hög säkerhet och en kollektivtrafik som leder till att fler åker buss och tåg."

Vidare skriver man att:
"Det finns en mytbildning att konkurrens automatiskt leder till lägre priser och lägre kostnader. I en statlig utredning (SOU 2005:4) visas dock exempel på det motsatta, det vill säga där det blivit dyrare efter att man ökat konkurrensen inom infrastruktur. Det gäller områdena post, el, flyg och taxi. "

Därefter kommer påståendet:
"Och varför är det så? Jo, privata företag ser inte till det gemensamma intresset av en till exempel väl fungerande kollektivtrafik."

Men detta var inte utredningens slutsats. Utredningen pekar på hur framför allt statens myndigheter behöver få ändrade arbetsuppgifter för att avregleringarna ska få avsedd effekt.

Till detta kommer Vänsterpartiets fundamentala missuppfattning: även säkerhet och kvalitet går att konkurrera med. Och även offentligt drivna verksamheter har drabbats av svåra olyckor utan att privata "vinstintressen" varit inblandade.

När det gäller bussolyckan är frågan om vad som orsakat olyckan inte klarlagd än. Har bussbolaget brutit mot lagar eller föreskrifter ska detta givetvis få konsekvenser för ansvariga, men bara att en olycka skett innebär inte något bevis för att avreglering och konkurrens är fel.

---

SOU 2005:4

---

2 kommentarer:

Anonym sa...

Med vänsterpartiets logik skulle säkerheten ytterligare kunna ökas genom att även driva bussreparation i kommunal regi. När man ändå håller på kanske kommunerna skulle kunna tillverka sina egna bussar och varför inte även alla ingående komponenter? Slår man sig på kommunal tillverkning av bussdäck (en säkerhetsdetalj alltför viktigt för att hanteras av organisationer med vinstintresse) kanske även några gummiplantager borde köpas in av kommunen när man ändå håller på?

Anonym sa...

För att få lite perspektiv på saken, se Milton Friedmans redogörelse för vad som krävs för att tillverka en blyertspenna, http://www.youtube.com/watch?v=R5Gppi-O3a8

Det vore intressant att se Ohlys lösning på problemet...