torsdag 16 juni 2011

Från andra dagen av landstingets budgetfullmäktige

Vid avslutningen av budgetfullmäktige konstaterades det från flera håll att tonen generellt varit vänligare utan att de olika ståndpunkterna hos majoritet eller hos respektive oppositionsparti mattats av. Som flera uttryckte det: med den respekt som krävs i en demokratisk debatt.

Men ense var man inte. Oppositionen anser att socioekonomiskt mer utsatta områden dränerats på sjukvård till följd av Vårdval Stockholm. En miljöpartist visade även upp en sida ur den uppföljning som gjorts av folkhälsoakademin vid Karolinska Institutet. När han sedan läste upp ur texten stannade han dock före den mening som talade om att den största förskjutningen av resurser var från områden med näst högst ekonomi till områden med högst ekonomi... Och oppositionen ville inte kännas vid den slutsats som sade att det mest uppseendeväckande var att skillnaderna i tillgång till vård var mycket större FÖRE än EFTER införande av Vårdval Stockholm.

Som vanligt kunde oppositionen även "citera" en allianspolitiker från södra Sverige som sades inte kunna förstå varför Vårdval Stockholm infördes. Till detta kom tidningsartiklar där arga läkare och upprörda sköterskor uttalade sig om hur förfärligt Vårdval Stockholm är.

Mot detta visade Alliansen upp tydliga siffror på att tillgängligheten ökat mest i de socioekonomiskt utsatta områdena. Oppositionen ojade sig över att 6 nya mottagningar öppnat på Östermalm, medan Alliansen pekade på att betydligt fler av de drygt 40 nya mottagningarna kommit till i just socioekonomiskt mer utsatta områden.

Det är uppenbart att oppositionen fortfarande sitter fast i gammalt tänkande: om ytterligare en mottagning öppnar på Östermalm, då får den genast pengar från landstinget, oberoende av om den lockar till sig patienter eller ej. Det stämmer bara i det gamla, planekonomiska systemet. Dessutom har det ju visat sig att mottagningar har sökt sig till "underetablerade områden" - det kan ju inte ske i en planekonomi, där politikerna fattar beslut om var etableringar ska få ske.

Ytterligare en stridsfråga kom upp under Produktionsutskottet. Här är uppgiften att utveckla landstingets egna verksamheter till högre patientsäkerhet och bättre effektivitet. Emellertid vill oppositionen att alla egna verksamheter skulle få vara med i anbudstävlingar om entreprenader osv. Men det är inte lämpligt av flera skäl. Konkurrensneutraliteten är svår att bevisa för en enhet som ingår i landstingskoncernen - gentemot helt fristående verksamheter. Ett av syftena med entreprenader och Vårdval är ju dessutom att verka för att det blir fler anordnare. Att låta landstingsegna verksamheter delta skulle ju direkt motverka detta syfte.

---

Inga kommentarer: