lördag 11 juni 2011

Lidingöcentern framhärdar i sitt motstånd mot Lidingöbanan

I ett pressmeddelande som finns på Lidingösidan framgår klart att Lidingöcentern i sin iver att blåsa till strid är beredda att offra Lidingöbanan.

I ett avtal mellan Lidngö Stad och SL finns förutsättningen att skapa utrymme för en spårvagnsdepå vid Aga/Dalenum. I ursprungstanken fanns att det skulle vara möjligt att även ha en tillräckligt stor bussdepå på samma plats. Nu har tekniska utredningar visat att det inte går. Då kräver Lidingöcentern att bussar och spårvagnar ska rymmas vid Dalenum. Konsekvensen av detta är att Lidingöcentern i praktiken säger nej till fortsatt Lidingöbana. Kan inte bussdepån anläggas i Stockby industriområde utan vara kvar till Dalenum då kan inte svagnsdepån få plats och då faller avtalet om Lidingöbanans modernisering - och då kommer SL att lägga ner den!

Man kan inte både ha kakan och äta den. Vill vi satsa på Lidingöbanan måste de grundläggande förutsättningarna ges. Lidingöcentern vill inte gå med på de förutsättningar som kommit fram vid de tekniska utredningarna Lidinga Stads förvaltningar och SL gjort. Därmed säger man nej till Lidingöbanan.

---

Lidingöcentern äventyrar Lidingöbanans framtid

Paul Lindquist


Lidingöcentern svävar på målet om Lidingöbanan


---

Inga kommentarer: