måndag 13 juni 2011

Miljöpartiet saknar 1½ miljard i landstingsbudgeten

Miljöpartiet satsar skattebetalarnas pengar i landstingsbudgeten - men utan riktig täckning.

Trots ett förslag på en skattehöjning som skulle ge 700 miljoner kronor fattas det fortfarande drygt 1,5 miljarder för att få en budget i balans.

I morse stod Miljöpartiet och delade ut grönt kampanjmaterial utanför Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Det var inte så många som nappade på budskapet att 100 kronors höjning av månadsbiljetten på SL var för mycket. Raymond Wigg ville först argumentera med mig när jag framförde att deras budget var underfinansierad, men när jag på hans fråga vidgick att jag läst deras budgetförslag blev han tyst. Flera andra passerande frågade mig "vilket parti var det" och när jag svarade att det var Miljöpartiet, konstaterade man "det är så typiskt för dom"...

---

MPs budgetförslag

Alliansens budgetförslag

---

Inga kommentarer: