torsdag 9 juni 2011

Ny ledamot i Landstingsfullmäktige

Sår har det hänt. På grund av en avsägelse har jag nu blivit "befordrad" till ordinarie ledamot av landstingsfullmäktige. Det är glädjande att få förtroendet och jag är inte helt utan övning: jag har tjänstgjort som ersättare vid de flesta sammanträden i landstingsfullmäktige denna mandatperiod... Åter stort tack till alla väljare - inte minst alla som lämnat personröster.

Det är egentligen märkligt att landets näst största parlament är så okänt för de flesta. Ännu märkligar om man betänker att landstinget svarar för sjukvård och kollektivtrafik i den folkrika stockholmsregionen...

Även om en enskild ledamot kanske inte har så mycket inflytande i själva fullmäktige, så finns det mycket viktigt att bidra med i de många nämnder och utskott som ingår i landstingets politiska organisation. Jag har som ersättare i Sjukvårdsstyrelse Norr både fått delta i handläggningen av ersättningsetableringar i öppenvården mm. Allra mest framåtblickande är dock utvecklingen av samverkan mellan landstinget och primärkommunerna. Det handlar om att skapa förutsättningar för bättre samarbete mellan sjukvården och kommunernas olika verksamheter - äldreomsorg, handikappomsorg, socialtjänst osv.

Hittills har jag varit med på samverkansmöte i Täby respektive Lidingö. Två kommuner med stora likheter men ändå med stora olikheter - och med olika aspekter på hur samverkan med landstinget kan utvecklas och förbättras.

----

Inga kommentarer: