lördag 4 juni 2011

Ska studiemedlen styra universiteten?

Åter är regelverket för studiemedel i centrum för debatten. I en artikel på SvDs Brännpunkt skriver ordföranden i Uppsala Studentkår, Gabriel Ledung, om hur regelverket för studiemedel får orimliga konsekvenser för studenterna. Eftersom lärosätena ansvarar för att examinerade studenter har de kunskaper och färdigheter som kurserna ska ge, så är det märkligt att regelverket för studiemedel skapar problem för studenter som är i heltidsstudier och följer lärosätets kurser - men där CSN och regelverket diskvalificerar dem från heltids-studiemedel.

Problemet är inte nytt. Under min tid som student på Karolinska Institutet hade CSN och KI olika sätt att räkna terminstid. KI räknade antalet dagar som innehöll samma mängd undervisning på höst- och vårtermin. När CSN räknade blev terminerna olika långa och studiemedlen för exakt samma kurser olika, trots att kursernas kurskrav inte varierade mellan höst- och vår.
Problemet fick KI lösa genom att lägga in några inläsningsdagar (=undervisningsfria dagar) den ena av de två terminerna så att CSNs mätning av studierna ledde till att det blev samma studiemedel för samma studier.

---

Inga kommentarer: