söndag 10 juli 2011

Den högre utbildningens isolering

I dagens SvD diskuterar Gustaf Almkvist om den humanistiska utbildningens behov av att hävda sig själv - med bakgrund i diskussionerna om utbildningarnas samhällsnytta.

Det skulle vara till nytta både för Sverige och för svenskarna om det så strikta linjesystemet kunde förtunnas. För lärare skulle till exempel en gedigen pedagogisk grund krävas, men utöver detta ämneskunskaper som den enskilde i högre omfattning själv kan välja i djup och bredd. Många andra yrken skulle på samma sätt gagnas av en definierad bas och därutöver en bredd baserad på individernas eget val. Är det bra med yrkesinriktade högskolor i stället för bredare universitet? I Stockholm har lärarhögskolan relativt nyligen inkorporerats i Stockholms Universitet. Frågan som återstår är ju i hur hög grad de som studerar till lärare förblir i en egen kategori, skiljd från det övriga universitetet...

---

SvD

---

Inga kommentarer: