torsdag 21 juli 2011

Fortsatt tvetalan från (S)

Under hela valrörelsen excellerade (S) i att komma med förslag och löften som sedan helt eller delvis togs tillbaka eller i varje fall dementerades av någon annan, högre placerad person i Rörelsen. I "bästa fall" var det en fråga om förvirring och bristande ledning av partiet, i "värsta fall" var det en beslutad taktik för att försöka locka till sig fler väljare (och i så fall uppenbarligen misslyckad taktik).

Det som är allvarligare är att den nya partiledningen tycks sätta tvetalan i system. Vi har hört Håkan Juholt svänga sig om deltagande i Libyen-insatsen, bara som ett exempel.

I dagens SvD påpekar ledarskribenten Per Gudmundsson att (S) säger en sak i Sverige och en annan sak när man träffar sina politiska vänner i Bryssel.

"De första frågorna när Håkan Juholt hade utsett Tommy Waidelich till ekonomisk-politisk talesman den 29 mars gällde respekten för budgetreglerna. Journalisterna på presskonferensen ville veta hur Socialdemokraterna ställde sig till stabila statsfinanser, budgettak och överskottsmål.

”Där är jag inte beredd att kompromissa”, sade Waidelich."
...
"Den 23 juni undertecknade dock Håkan Juholt ett dokument med motsatt innebörd. Då träffades partiledarna från EU:s alla socialdemokratiska partier i The Leaders’ Conference of The Party of European Socialists (PES). Visst fokus där hamnade på Håkan Juholt som ny i kretsen, men det mål ledarkonferensen enades om att arbeta för har inte rapporterats hemma i Sverige.

En av punkterna i det dokument som antogs kräver att EU:s medlemsländer, på nationell nivå, ska kunna undanta statliga investeringar från budgetreglerna."

Men vi har fått lära oss de senaste veckorna att budgetreglerna inte gäller inkomstskattesänkningar - oavsett om de ingår i en helhetsbudget eller ej. Därom är ju (S) och (SD) uppenbarligen överens tillsammans med (MP) och (V). Allting är relativt i en värld där vänsteralliansen S-SD-MP-V vill regera.

---

SvD, SvD

---

Inga kommentarer: