lördag 16 juli 2011

Förvirrande om Förbifarten och Drottningholm

I dagens SvD kan man läsa att Trafikverket inte "köper" Unescos kritik. Men riktigt vad det gäller och vem som framfört vad framgår inte. Man hänvisar till organisationen Icomos, men när man söker på dess hemsida finner man bara länkar till den svenska lokalföreningen. Denna har i ett antal skrivelser sedan 2008 förfäktat att (1) väg 261 löper igenom världsarvet och att (2) världsarvsprincipen innebär att vägen egentligen är fel som den var när Drottningholm blev världsarv 1991. Till saken hör ju att vägen är trefilig sedan länge tillbaka. Men svenska Icomos anser att världsarvet kräver att den ska återfå "något av tidigare landsvägskaraktär" (brev till Regeringen 2010-03-25).
Går man till källorna i Unesco finns en karta som visar slottet, teatern och Kina slott samt de namngivna parkdelarna innanför det område där väg 261 går. Att då skriva att väg 261 går igenom världsarvsområdet förefaller alltså sakna grund i Unescos dokumentation. Skulle det vara så att även området där vägen går, ingår i världsarvet (vilket inte framgår av Unescos dokumentation) så innebär detta att den trefiliga vägen redan är accepterad. Det är en helt väsensskild sak jämfört med den nya motorvägen som drogs igenom en del av Elbedalen. I ett annat brev (2010-01-11) framför svenska Icomos att "Hela Lovön utgör en nödvändig frizon för världsarvet". Därmed har svenska Icomos utvidgat världsarvet till hela Lovön. Om motsvarande principer skulle gälla till exempel slottet och parken i Versailles, så skulle det innebära att detta världsarv snarast ska tas bort från listan! I ett nyhetsbrev från svenska ICOMOS har man dessutom definierat ytterligare områden kring Drottningholm som världsarv, som inte finns med i Unescos dokumentation. Om denna större omfattning stämmer, så stämmer inte Unescos dokumentation. Men då fanns ju å andra sidan en trefilig väg 261 med...
Ur Unescos dokumentation:
---

5 kommentarer:

Adam Svanell (SvD) sa...

Jag brukar inte svara på kommentarer i bloggar, men det här är ju sanslöst.

Du hittar alltså inte Icomos brev till regeringen på organisationens hemsida, och antar därför att vi egentligen syftar på ett gammalt brev från den svenska organisationen (trots att det uttryckligen står att det brev det handlar om kom i juni)? Du drar sedan slutsatsen att alltihop handlar om svenska Icomos, fastän personen som uttalar sig för Icomos är vice ordförande för organisationen på EU-nivå.

Du skriver även att det inte framgår vem som kritiserar vad, trots att det är mycket tydligt om man faktiskt läser artikeln att det handlar om ett brev från Gunnar Malm på Trafikverket.

Och så kritiserar du nivån på vår rapportering. Snacka om att kasta sten i glashus.

Lars Björndahl sa...

Hej Adam!
Det var ju tråkigt att du uppfattade mina funderingar kring artikeln och skrivelser mellan olika organisationer och svenska myndigheter som sanslöst.

Men du är kanske rätt person att svara på om Icomos lyfter fram något annat än det som svenska Icomos har skrivit om, hur vägen egentligen förhåller sig till världsarvet.

Det som utlöser förvirringen i själva artikeln är att det sägs att Riksantikvarieämbetet är emot, men det blir lite oklart vad som har sagts efter det första utlåtandet - i en artikel den 18 maj står det bland annat (SvD):
"I dag anser hon* dock att Trafikverkets lösning kan genomföras utan påtaglig skada på Drottningholm. Enligt henne har ambitionsnivån höjts när det gäller hänsyn till kulturmiljön kring slottet, vilket bland annat kommer att påverka trafikplatsernas utformning, storlek och placering."
*riksantikvarie Inger Liliequist.

Så, för att förtydliga: vad jag har haft tillgång är tidigare artiklar i ärendet (i bland annat SvD) samt Unescos och Svenska Icomos offentliggjorda dokument.

Jag vidhåller att det för mig inte är klart om något annat än vad svenska Icomos framfört har blivit internationella Icomos talan.

Jag ber om ursäkt om jag ställer fel krav, men jag hade uppskattat om det funnits mer information av det slag jag relaterar ovan. Att Gunnar Malm svarat är inte nog för mig - utan vad han svarat, och vad han svarat på. Jag vidhåller därför att jag inte fått svar på VAD Unesco/Icomos framfört eller VAD Trafikverket svarat, mer än att man "inte köper" kritiken.

Och Adam - jag har i blogen redovisat vad jag kunnat finna. Därför ska du ha tack för att du kompletterat informationen något. Jag vore ännu gladare om alla mina frågetecken kunde rätas ut!

Och jämförelsen mellan Elbe-dalen och Drottningholm haltar. I en saklig presentation räcker det inte med att bara tala om likheter - vad skiljer REELLT byggandet av en ny motorvägsbro och de aktuella diskussionerna om ändringar i en befintlig väg?

Anonym sa...

http://wikimediasverige.wordpress.com/2010/07/31/wikipedia-testade-sveriges-tredje-storsta-tidning-for-att-se-om-den-klarade-faktagranskningen/

Adam Svanell sa...

Hej Lars,

Brevet från Icomos Europe har min kollega Elisabet Andersson, som är på semester, så jag kan inte redogöra för det i detalj. Men Wilfried Lipp skrev till regeringen och Trafikverket den 28 juni och uttryckte oro för att den föreslagna väglösningen skulle drabba helhetsupplevelsen av Drottningholms slott.

Förra veckan, den 12 juli, svarade Gunnar Malm med ett brev där han försäkrar Lipp om att Trafikverket har läget under kontroll. Det är två A4-sidor så jag kan inte redogöra för allt, men han skriver bland annat att han tror att den fyrfiliga vägen kommer att minska trafiktrycket snarare än öka det. Båda breven är offentliga handlingar, så om du är intresserad kan du ju begära ut dem.

Vad jag skriver i artikeln är att Riksantikvarieämbetet har kritiserat planerna, inte att man i nuläget är emot. Och exemplet Elbedalen är bara tänkt att illustrera att det faktiskt händer att Unesco drar tillbaka världsarvsklassningar.

Lars Björndahl sa...

Hej Adam!
Tack för Dina förtydliganden. Det har lett mig vidare i mina försök att förstå sakläget. Jag har redigerat bort den mening i detta blogginlägg som jag tror gjorde dig mest upprörd och gjort ett nytt inlägg i dag: http://bjorndahl-moderat.blogspot.com/2011/07/tydligare-om-drottningholm-varldsarv.html

Vänliga hälsningar Lars