fredag 29 juli 2011

Hönan eller ägget - vad leder till extremism?

I kölvattnet efter tragedierna i Norge spekuleras och diskuteras det vilt i media om vad som kan orsaka denna ondska? Hur kan en människa bli så ond? Är det dataspelens fel (vetenskapsradion idag), en utbildningsfråga (SvD 27/7) eller bara en fråga om antalet anställda i skolan (Ekot 28/7)

Mycket av resonemangen tar sin utgångspunkt i det som de flesta av oss ser: meningslösheten i sprängattentatet och dödande beskjutning. Men ren ondska kan det inte ses som eftersom rapporteringen handlar om att gärningsmannen såg det hela som "nödvändigt" utifrån hans egna bevekelsegrunder.

För effektiv terror måste en stor del av befolkningen låta sig styras av en oro att attentaten ska upprepas - okänt när och var. Så fungerade terrorgrupperna i Tyskland och Italien, så fungerar organiserade bombattentat i Baskien och Mellanöstern. Men även om gärningsmannen haft planer på mer ogärningar, så finns det idag inget som tyder på någon organisation av det slag som vänsterterrorister använde sig av för några decennier sedan.

I en intressant artikel i dagens DN beskriver Ola Larsmo om betydelsen av språkbruket. Det enda som egentligen inte diskuteras är om språkbruket är en effekt av ett mer grundläggande problem, eller om språkbruket är orsaken till aggressiviteten.

Om utbildning (eller avprogrammering) ska vara framgångsrik lär det vara nödvändigt att förstå grunden för gärningsmannens inställning. Det är svårt att frigöra sig från tanken att det rör sig om en xenofobi som bygger på instinkten att definiera sin trygga "hemgrupp" och den gruppens fiender. En rotlös individ som funnit trygghet i en xenofob inställning lär inte gå att övertyga om att det varit fel med mindre än att han kan komma till insikt om vad som är reella hot och vad som faktiskt är inbillade hot, hur verkliga allt ändå uppfattats av honom.

Det innebär inte på något sätt att gärningsmannen inte skulle vara ansvarig för sina handlingar. Även om verklighetsuppfattningen kan ifrågasättas så handlar det inte om det slag av total brist på verklighetsanknytning som förknippas med det psykiatriska tillståndet psykos.

För övrigt anser jag att SD på ett oansvarigt sätt underblåser xenofoba beteenden som kan leda till tragedier som den i Norge.

----

DN

----

Tidigare blogg: Snävt perspektiv på rasism hjälper inte

---

2 kommentarer:

Helen A. sa...

Ja du, här står du handfallen inför något skrämmande vidrigt och vet varken ut eller in för det ryms inte i din föreställningsvärld. Och du som inbillade dig att du hade ett färdigt recept mot alla tänkbara fel och brister i samhället, bara du får styra och ställa och gotta dig vid maktens grytor! Ett förfärligt missfoster håller tydligen på att födas fram i det här landet och vem har skapat det om inte våra självgoda och verklighetsfrämmande politiker!

Lars Björndahl sa...

Hej Helen A!
Det var verkligen en attack mot mig som person.
Jag skulle vilja be dig att läsa mitt blogginlägg igen, med mindre aggressivitet och mer tolerans.

Jag kan inte dela din fördömande syn att jag skulle stå "handfallen" eller att det som hänt inte skulle rymmas i min föreställningsvärd!

Jag har inte heller något färdigt recept mot allt som är fel.

Däremot har jag arbetat en hel del i verkligheten - talat med människor som känner utanförskap, otrygghet och i vissa fall vänt allt detta mot människor som "är främmande".

Så jag vill bara be dig att ta det varligt med anklagelser mot dina medmänniskor!

Men det är ju så praktiskt att kunna peka ut någon främmande som skyldig till allt som inte är bra! Det var ju just en sådan villfarelse som ledde fram till tragedierna i Norge! - som gjorde att så många i Tyskland kunde tro på att det landets problem på 1930-talet berodde på judarna!