söndag 10 juli 2011

Kvalitet i centrum - inte vad som sker med vinsten

I avundsjukans Sverige - läs (V) och (S) - är det centrala när det gäller friskolor om verksamheten går med vinst när samma medel ges som till den kommunala skolan. I samma fålla hamnar för övrigt Miljöpartiets ersättare i Lidingös Utbildningsnämnd. Vid flera tillfällen har den företrädaren kommit med inlägg där kärnpunkten har varit att olika privata verksamheter gått med vinst.

För moderat skolpolitik är det viktigaste vilken kvalitet som en förskola eller skola erbjuder. Det är därför viktigt att objektiv kvalitetsmätning snabbt utvecklas så att både föräldrar, politiker och tillsynsmyndighet har mer än tyckande och allmän företagsfientlighet som stöd för beslut vid val av skola respektive beslut om rätt till ersättning i form av t ex skolpeng. Därför är det mest centrala att Jan Björklund snabbt går vidare med arbetet som ska leda till jämförbarhet över hela landet och möjlighet att kvalitetsbedöma alla skolor - kommunala som privata. Då finns möjligheten att se vilka skolor som är bra och vilka som behöver bli bättre - oavsett om det är vinst- eller förlustskolor. Det är det som är kärnpunkten för Sveriges barn och för Sveriges framtid.

I dagens SvD resoneras om varför vinst ofta är bra för friskolor. Men det är väsentligt att motståndet mot friskolor handlar om en dogm: vinst är ont och medför bara elände, kommunala skolor är alltid bättre än privata, och så vidare...

---

Inga kommentarer: