söndag 17 juli 2011

Om effekterna av kunskapsföraktet inom (S)

I dagens SvD skriver Benjamin Katzeff Silberstein om att socialdemokratin behöver fler akademiker i sina led. Socialdemokratins historiska koppling till akademiskt skolade personer tecknas mot bakgrunden att Håkan Juholts ledargarnityr saknar sådan i nämnvärd omfattning.

Eftersom jag själv gick i skola på 60- och 70-talen framstår det som en naturlig utveckling. Enligt den nya läroplanen (Lgr69 tror jag den kallades) - och som den förklarades för oss elever när vi skulle insupa de styrande politikernas vishet - så var kunskapsinhämtande inte längre lika viktigt. Umgängesförmåga framställdes som skolans primära mål. Denna utveckling kröntes på slutet av 1980-talet då den dåvarande skolministern i en eko-intervju försvarade nedmonteringen av ämneskunskaper i den då nya lärarutbildningen med ett uttalande om att lärare som inte kan så mycket bryr sig mer om eleverna.

Så som man sår, skall man ock skörda. Genomgående har det under dessa decennier funnits ett förakt för kunskap inom (S). Det är då inte underligt att akademiker inte är speciellt intresserade av Rörelsen och att Rörelsen inte är intresserad av akademiker...

---

SvD, SvD, SvD

---

Inga kommentarer: