fredag 22 juli 2011

Upprörande förmynderi i förskola

I gårdagens SvD berättas om en förskola i Uppsala, där man registrerar små barns uppfattningar om en rad frågor som de knappast är stora nog att förstå innebörden av. Det anges att det handlar om förskolans likabehandlingsplan. Men det är en missuppfattning: förskolan har en skyldighet att ha en likabehandlingsplan, dvs en plan för hur man ska arbeta för att ge alla barn lika möjligheter, en plan för att förhindra att barn diskrimineras t ex med utgångspunkt från handikapp, etnicitet eller familjeförhållanden.

Att då vända det till att förhöra och registrera småbarns uttalanden och sedan konfrontera föräldrarna med detta, är att i stället för att fokusera på verksamhetens skyldigheter försöka kontrollera barnen och deras föräldrar. Det må vara i Alva Myrdals och Callocains anda, men det är inte verksamhetens kontroll av föräldrarna likabehandlingsplanen gäller, utan hur verksamheten uppträder gentemot barn och föräldrar!

---

SvD

---

Inga kommentarer: